2024, liepos 12, Penktadienis

Įteikti G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“

reklama rubai

Šiandien Juozo Miltinio dramos teatre įteikti Seimo įsteigti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“.

Šiemet už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą apdovanoti panevėžietė, choreografė, vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblio „Grandinėlė“ vadovė, 2009 bei 2012 m. Metų panevėžietės vardą pelniusi Zita Rimkuvienė, Akmenės rajono moterų klubas „Akmenietė“, Juozapas Romas Liekis ir Jolanta Pupkienė.

Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą apdovanojimai įteikti Leonui Jankauskui, Vytautui Martinkui, Leonui Milčiui ir Vaclovui Vingrui.

Apdovanojimas už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje skirtas Jūratei Caspersen, Violetai Schuetz, Sondrai Simanaitienei ir Andriui Šašiui.

Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes apdovanoti Jonas Kiriliauskas, kino studija „Mėgėjas“, Kazys Misius ir Juozas Pabrėža.

Medalis už visuomeninę veiklą skiriamas fiziniams ir juridiniams asmenims – Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, piliečių bendruomenėms, asociacijoms ir kitiems asmenims, atitinkantiems medalio skyrimo kriterijus. Kandidatūras medaliui teikia valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo, kultūros įstaigos, piliečių bendruomenės, labdaros organizacijos ir kiti juridiniai asmenys.

Apdovanojimas medaliu įsteigtas pagerbiant iškilią Gabrielės Petkevičaitės-Bitės asmenybę ir skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.

- Reklama -

Naujausi straipsniai