Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centras siūlo asmenims ar šeimoms tapti budinčiais globotojais ir teikti vaiko priežiūros paslaugas savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje.

Globotojas – tai žmogus, kuris laikinai be tėvų globos likusį vaiką prižiūri ir juo rūpinasi savo namuose. Jūsų supratingumas, gebėjimas išklausyti, padėti, kantrybė gali pakeisti tokio vaiko gyvenimą iš esmės, padėti išgyventi vaiką užklupusias sunkias akimirkas. Primename: tai bus ne tik jūsų gerumo, atjautos išraiška, bet ir mokamas darbas.

Budintis globotojas neprivalo būti susituokęs ar turėti jam priklausantį būstą. Svarbiausia – turėti tinkamas sąlygas vaikui prižiūrėti, auklėti, ugdyti ir patenkinti jo poreikius, suteikti saugumą ir rūpestį.

Kas gali būti budinčiais globotojais?

 • 21–65 metų gyventojai, kuriems (kuriam) nėra ar nebuvo apribota tėvų valdžia, nebuvo nutraukti kaip vaiko globėjui (rūpintojui) įgaliojimai;
 • nuo kurio nėra atskirtas vaikas;
 • nepripažintas neveiksniu šioje srityje arba ribotai veiksniu, neturintis psichikos ir elgesio sutrikimų ar nesergantis kitomis ligomis, kurų sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;
 • neturintis kitų Civilinio kodekso 3.269 straipsnyje nurodytų pagrindų.

Svarbu:

 • privaloma baigti globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programos mokymus ir gauti teigiamą išvadą, kad yra pasirengę šiam darbui;
 • budintis globotojas nėra įstatyminis vaiko atstovas;
 • budintis globotojas prižiūri vaiką pagal su Globos centru sudarytą paslaugų teikimo sutartį, šią veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą (veiklos kodas 879000), platesnė informacija apie kiekvieną mėnesį budinčiam globotojui mokamą atlygį teikiama tel.: +370 675 71 533 arba +370 671 31 128;
 • budintis globotojas prižiūri laikinai tėvų globos netekusį vaiką iki tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa ir jis bus grąžintas į šeimą, jam bus nustatyta nuolatinė globa arba jis bus įvaikintas;
 • vienu metu budintis globotojas gali prižiūrėti iki 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius su savais vaikais – iki 6 vaikų.

Globos centras suteikia:

 • kvalifikacijos kėlimą, savitarpio pagalbos grupes;
 • nemokamas psichologo konsultacijas ne tik prižiūrimiems vaikams, bet ir pačiam budinčiam globotojui bei kartu gyvenantiems jo šeimos nariams;
 • nemokamą globos koordinatorių ir kitų specialistų pagalbą;
 • laikino atokvėpio paslaugas;
 • laikinas vaikų priežiūros paslaugas;
 • kitą reikiamą su prižiūrimais vaikais susijusią pagalbą.
Komentarai
Print Friendly, PDF & Email