2024, liepos 18, Ketvirtadienis

Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų

reklama rubai

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra nuo praėjusią savaitę Ukrainoje prasidėjusių įvykių pradžios nuolatos bendraudama su Ukrainos ir kitų Europos šalių generalinėmis prokuratūromis ir aptardama baudžiamojo persekiojimo galimybes bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pateiktą raštą įvertinti karo agresijos veiksmus Ukrainoje yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 100 straipsnį dėl tarptautinės teisės draudžiamo elgesio su žmonėmis, 110 straipsnį dėl agresijos ir 111 straipsnį dėl draudžiamų karo atakų.

Ikiteisminis tyrimas pradėtas vertinant tai, kad Ukrainoje vykdoma karinė agresija ir tarptautinės humanitarinės teisės draudžiamos karo atakos prieš civilius žmones, medikus, griaunami gyvenamieji namai, ligoninės, švietimo įstaigos ir kiti civiliniai objektai, dėl ko žūsta ne tik suaugusieji, bet ir vaikai.

Taip pat, vertinant tai, kad karo atakos vykdomos ir teritorijose, kuriose yra didelį pavojų aplinkai ir žmonėms keliantys objektai – atominės elektrinės, radioaktyvaus kuro ir kitokių nuodingų cheminių medžiagų saugyklos, be to, yra grasinama panaudoti masinio naikinimo ginklus.

Suprasdami, kad būtent Ukrainos prokuratūra turi didžiausią teisę baudžiamąja tvarka persekioti asmenis už jų šalyje vykdomą karo agresiją, taip pat suvokiame, kad jiems reikalinga pagalba vykdant tokį baudžiamąjį persekiojimą.

Tyrimo tikslas yra rinkti ir dokumentuoti iš Ukrainos į kitas Europos šalis besitraukiančių žmonių parodymus, rinkti visą įmanomą medžiagą, kuri galėtų būti panaudojama patraukiant kaltus asmenis baudžiamojon atsakomybėn.

Pradėtą ikiteisminį tyrimą pavesta atlikti tyrimo grupei, sudarytai iš prokuratūros ir policijos pareigūnų.

- Reklama -

Naujausi straipsniai