2024, liepos 17, Trečiadienis

G. Landsbergis: Patvirtintos sankcijos Baltarusijai yra ilgai lauktas žingsnis, kuris turėtų sumažinti galimybes apeiti Europos Sąjungos sankcijas Rusijai

reklama rubai

Atsižvelgiant į Baltarusijos vaidmenį Rusijos kare prieš Ukrainą, prastėjančią žmogaus teisių situaciją šalyje ir besitęsiantį aktyvų sankcijų Rusijai apėjimą, vykstantį per Baltarusiją, Taryba patvirtino naujas sankcijas Baltarusijai, kuriomis nustatyti ribojimai priartinami prie galiojančių ribojimų Rusijai, o tai padės užtikrinti, kad Baltarusija nebūtų naudojama sankcijoms apeiti.

„Šiandien patvirtintos sankcijos Baltarusijai yra ilgai lauktas žingsnis, kuris turėtų sumažinti galimybes apeiti Europos Sąjungos sankcijas Rusijai. Tai – dar vienas įrodymas, kad ES ir Lietuva nuosekliai tęsia sankcijų Rusijai ir Baltarusijai stiprinimą. Tikimės, kad ES darbas šiuo klausimu nestot ir sutelks mus visus bendriems veiksmingiems sprendimams užkardant bet kokį sankcijų apėjimą. Naujosios sankcijos Baltarusijai nėra pilnai sulygintos su galiojančiais ribojimais Rusijai, tad koordinuojantis su kitomis pasienio valstybėmis, reikalinga ir toliau išlaikyti sustiprintas kontrolės priemones prie išorinės ES sienos siekiant užtikrinti efektyvų sankcijų įgyvendinimą ir taip stabdys bet kokį sankcijų apėjimą,“ – sakė užsienio reikalų ministras G. Landsbergis.

Naujuoju sankcijų paketu išplečiami eksporto ir importo ribojimai, įtraukiant papildomus prekių kodus, ypač priklausančius pažangiųjų technologijų ir industrinių prekių kategorijoms, kuriems bus taikomi nustatyti draudimai. Taip pat nustatytas helio importo draudimas, papildomai įvestas draudimas teikti paslaugas Baltarusijos vyriausybei arba jos valdomoms įmonėms.

Į Baltarusijos sankcijų paketą įtrauktos ir specifinės kovos su sankcijų apėjimu priemonės, kurios taip pat buvo patvirtintos sankcijų Rusijai 14-u paketu, pavyzdžiui, ES veiklos vykdytojai, parduodantys, tiekiantys, perduodantys ar eksportuojantys prekes, kurioms taikomos sankcijos, įpareigoti taikyti deramo patikrinimo priemones, kurių pagalba būtų galima nustatyti ir įvertinti sankcijų apėjimo riziką ir ją sumažinti. Taip pat buvo nustatyta, kad ES veiklos vykdytojai turi dėti visas pastangas siekdami užtikrinti, kad jiems priklausantys ar jų kontroliuojami už ES ribų įsisteigę subjektai nedalyvautų veikloje, kuria pažeidžiamos nustatytos ES ribojamosios priemonės.

- Reklama -

Naujausi straipsniai