2024, liepos 18, Ketvirtadienis

E. Dobrovolska: Lietuva oficialiai kreipėsi į Tarptautinio Baudžiamojo Teismo prokurorą

reklama rubai

Šiandien Vyriausybė pritarė Teisingumo ir Užsienio reikalų ministerijų iniciatyvai kreiptis į Tarptautinio Baudžiamojo Teismo prokurorą su prašymu pradėti tyrimą dėl Rusijos ir Baltarusijos karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui. Keliamas konkrečių asmenų atsakomybės klausimas – Putino ir Lukašenkos režimo asmenų atsakingų už sprendimų priėmimą.

Teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos teigimu, vykstant tokiai brutaliai Putino režimo agresijai prieš Ukrainą, reikia veikti nedelsiant. Todėl skubiai reaguojame į tarptautinės teisės pažeidimus ir siekiame teisinėmis priemonėmis padėti Ukrainai pradėti tyrimą Tarptautiniame Baudžiamajame Teisme.

„Vakar telefonu kalbėjausi su Ukrainos teisingumo ministru Denys Maliuška. Išreiškiau palaikymą ir informavau, kad Lietuva pasinaudos Romos Statute numatyta teise kreiptis į Hagos tribunolo prokurorą. Taip pat pasiūliau visakeriopą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pagalbą Ukrainai – nuo teisininkų iki visko, ko gali tik reikėti“, – sako E. Dobrovolska

Teisingumo ministerija surinko ir perdavė medžiagą, reikalingą tyrimui pradėti. Lietuvos kreipimesi apibūdinama situacija Ukrainoje, susisteminti žinomi tarptautinės teisės pažeidimai ir nusikaltimai, pateiktas jų teisinis vertinimas, argumentai. Kreipimasis parengtas taip, kad būtų išpildyti procedūriniai reikalavimai ir sąlygos tyrimui pradėti.

Pagal Romos Statutą, kuriuo įsteigtas Tarptautinis Baudžiamasis Teismas, skundą prokurorui gali pateikti bet kuri valstybė narė. Šios procedūros tikslas pateikti turimą informaciją, kad prokuroras ją patikrintų ir, esant pagrindams, pradėtų tirti nusikaltimus. Kartu tai padeda prokurorui surinkti informaciją iš skirtingų subjektų ir šaltinių.

- Reklama -

Naujausi straipsniai