Dovanojate dovanas? Nepamirškite jas uždeklaruoti ir susimokėti mokesčius-primena Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija. Pasak įrašo asociacijos Facebook profilyje, dovanų apmokestinimas priklauso nuo to, kada, kas ir kaip jas dovanoja ir kokio dydžio dovanos yra. 
Neapmokestinamos bet kokio dydžio ir bet kokios formos dovanos:
iš tėvų (įtėvių), sutuoktinių, vaikų (įvaikių), anūkų, brolių, seserų ir senelių!
Nors tokios dovanos neapmokestinamos, būtinai jas deklaruokite, jei norite neturėti problemų dėl jų kilmės ir galėtumėte pagrįsti savo turto įsigijimą ar patirtas išlaidas. 
Uošvienės, anytos, šešuro, marčios, žento ir kitų giminių ir negiminių dovanos apsimokestina 15% GPM, tik tuo atveju, jei visų gautų dovanų bendra vertė per metus viršija 2500 eur. O jei atsitiko taip, kad dovanų vertė iš tokių asmenų 2019 m. viršys 136 344 eur, viršijančiai daliai bus taikomas net 20% GPM.
2018m. padovanotų dovanų GPM mokestis yra 15% ir jis nedidėja, net jei dovana bus 1 mln.eur. 
Jei dovanas dovanoja gyventojas gyventojui, mokesčius iki sekančių metų gegužės 2d. turi susimokėti dovanos gavėjas.

Juridinių asmenų padovanotos dovanos gyventojams apsimokestina dar kitaip:
1. Darbdavio dovanos ≤200 eur, neapmokestinamos GPM, bet apmokestinamos VSD, PSD mokesčiais, jei jos dovanojamos PINIGAIS. Jei darbdavio dovana natūrinė (ne pinigais) ir yra ≤ 200 eur, jinai neapmokestinama jokiais mokesčiais.
2. kitų juridinių asmenų (ne darbdavio) dovanos PINIGAIS apmokestinamos 15% GPM nuo pirmo EUR
3. kitų asmenų (ne darbdavio) dovanos NE PINIGAIS ≤100 eur neapmokestinamos jokiais mokesčiais.
Šiuo atveju visus mokesčius sumoka dovanotojas- juridinis asmuo.

Print Friendly, PDF & Email