šilumos kaina

Artėjant naujam šildymo sezonui, pasiruošimo darbus turi atlikti ne tik AB „Panevėžio energija“, užtikrinanti šilumos gamybą ir tiekimą vartotojams iki pastatų įvadų, bet ir pastatus prižiūrinčios organizacijos ar pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojai. Taip atšalus orams įjungiant pastatuose šildymą ir šildymo sezono metu būtų išvengta nesklandumų.

Pastato parengties šildymo sezonui aktas būtinas

Prieš šildymo sezono pradžią kiekvieno prijungto prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos pastato savininkas, daugiabučio namo valdytojas (administratorius) ir (ar) pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. privalo turėti parengtus, teisės aktuose nustatyta tvarka įformintus ir galiojančius dokumentus.

AB „Panevėžio energija“ duomenimis, rugsėjo 16 d. pradėti naują šildymo sezoną jau pasiruošę 67 proc. visų Panevėžio daugiabučių namų. Iš 774 besišildančiųjų centralizuotai tiekiama šiluma, parengties 2022–2023 metų šildymo sezonui aktus turi 520 namų. Tikimasi, kad netrukus bus pristatyti ir likusieji aktai, nes daugumoje daugiabučių pagrindiniai darbai – namų šilumos punktų ir šildymo sistemų hidrauliniai bandymai, šildymo sistemų ir šilumokaičių plovimai jau yra atlikti (76 proc.).

AB „Panevėžio energija“ primena, kad vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, jei nėra nustatyta tvarka pasirašyto Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto, pradėti šilumos vartojimą pastate yra draudžiama.

Šildymą galima pradėti anksčiau

Šildymo sezono pradžią, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato savivaldybė, tačiau šildymo sezoną gyventojai gali paankstinti, jeigu dėl to nusprendžia balsų dauguma (50 proc. +1 gyventojas). Namo bendrijos pirmininkas arba daugiabučio namo administratorius apie priimtą sprendimą privalo informuoti AB „Panevėžio energija“. Po priimto sprendimo šildymą name įjungia namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas, kuris užtikrina namų šildymo ir karšto vandens sistemų paleidimą, oro pašalinimą ir tolygų visų pastato patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą.

Nepasinaudojus šia galimybe šildymo sezonas pradedamas savivaldybės nustatytu laiku, paskelbus oficialią šildymo sezono pradžią.

Pernai šildymo sezonas Panevėžio mieste buvo pradėtas 2021 m. rugsėjo 27 d.

Print Friendly, PDF & Email