Prasidėjus šildymo sezonui, asmenys deklaravę gyvenamąją vietą Panevėžyje, gali kreiptis į miesto savivaldybės Socialių reikalų skyrių dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų 2023-2024 m. šildymo sezonui. Atkreipiame dėmesį, kad priklausančias kompensacijas bus galima gauti atgaline tvarka, t. y. už visą šildymo sezoną nepriklausomai nuo to, kada asmuo šildymo sezono metu kreipsis dėl kompensacijų. Kompensacijos skiriamos nepriklausomai nuo šildymo būdo: centralizuoto, malkomis, anglimis, dujomis ar kitu energijos šaltiniu.

Informuojame, kad nuo 2023 m. spalio 1 d. vertinamas nuosavybės teise turimas asmenų turtas. Skiriant piniginę socialinę paramą, vertinama turimo turto visuma: nekilnojamasis (statiniai, žemė), kilnojamasis (transporto priemonės, žemės ūkio technika), finansinis ir kitas vertingas (piniginės lėšos, turimos bankuose, kitose kredito įstaigose, pasiskolintos ir negrąžintos lėšos, vertybiniai popieriai ir pan.) turtas.

Praėjęs šildymo sezonas parodė, kad ne visi prašymus pateikę gyventojai gavo būsto šildymo išlaidų kompensacijas, nes neatitiko sąlygų kompensacijai gauti arba nepateikė visų reikalingų dokumentų (darbo užmokesčio pažymų apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas, informacijos apie individualios veiklos pajamas, nuomos sutarčių, duomenų (dokumentų) apie gaunamą išlaikymą vaikams (alimentus), teismo sprendimų, duomenų apie kitoje valstybėje gaunamas pajamas (pensiją) ar pan.). Todėl prašome kreipiantis dėl kompensacijų objektyviai įsivertinti aplinkybes, turinčias įtakos kompensacijoms gauti:

  • Kompensacijos teikiamos būste deklaruotiems arba būstą nuomojantiems (jei būsto nuomos sutartis įregistruota viešajame registre) asmenims.
  • Kompensacijos apskaičiuojamos būstui, todėl, nustatant teisę į kompensaciją, turi kreiptis (pildyti prašymus) visos būste deklaruotų asmenų grupės (šeimos), kurios už būsto šildymą atsiskaito pagal vieną sąskaitą (atsiskaitomąją knygelę), tačiau jeigu nors viena asmenų grupė (šeima) neturi teisės į kompensacijas, jos neteikiamos nė vienai asmenų grupei.
  • Pakeitus šeimos deklaruotą gyvenamąją vietą, teisė į kompensacijas būstui įgyjama nuo deklaracijos pakeitimo mėnesio pirmos dienos.
  • Jeigu šeima turi du būstus ir deklaruoja gyvenamąją vietą skirtinguose būstuose, turi pasirinkti vieną iš būstų, už kurį būtų teikiamos kompensacijos.
  • Svarbu tai, kad nustatant teisę į kompensacijas vertinamos visų būste deklaruotų asmenų grupių (šeimos narių) pajamos.
  • Apskaičiuojant pajamas yra įskaitomos iš turimo kilnojamojo ir nekilnojamo turto gaunamos pajamos (dividendai, palūkanos, žemės, būsto, automobilio ir kito turimo turto nuomos, pardavimo pajamos).
  • Asmenys turi būti išnaudoję visas teisėtas kitų pajamų gavimo galimybes (sudaryti teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko (įvaikio) materialinio išlaikymo, kreiptis dėl išmokų, mokamų pagal Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymą, kitų priklausančių išmokų ir (ar) pašalpų ir kita). Turintys turto pirmiausia turėtų stengtis gauti pajamų iš nuosavybės teise priklausančio turto (nuoma, pardavimas).

SVARBU: Jei kartu su kompensacijos prašančiu asmeniu būste yra deklaruotas asmuo, kuris jame faktiškai negyvena, kompensacijos skiriamos tik įvertinus to asmens teisę į kompensacijas. Būste deklaruotas asmuo privalo pateikti atskirą prašymą ir kompensacijai skirti reikalingus dokumentus. Nepateikus prašymo ir dokumentų, kompensacijos neskiriamos ir kitam būste deklaruotam asmeniui. Šis reikalavimas netaikomas asmenims, kai būstas yra padalytas ir asmenys atsiskaito pagal atskiras, kiekvienam pateikiamas sąskaitas.

Kur kreiptis dėl kompensacijų skyrimo? Gyventojai, gyvenamąją vietą deklaravę arba būstą nuomojantys Panevėžio mieste, turėtų kreiptis į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrių (iš anksto užsiregistravę) arba pateikti prašymą elektroniniu būdu www.spis.lt. 

Paprasčiausias būdas sužinoti, ar priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija ir preliminarų jos dydį – pasinaudoti Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle. 

Primename, kad, apskaičiuojant pajamas, yra įskaitomos iš privalomo registruoti turimo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto gaunamos pajamos, pvz., žemės, būsto, automobilio ir kito turimo turto nuomos ar pardavimo pajamos.

Gyventojams už normatyvinį būsto plotą kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir 2 VRP dydžių (314 Eur) kiekvienam šeimos nariui arba 3 VRP dydžių (471 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email