Šiandien VšĮ “Respublikinė Panevėžio ligoninė” vyko išplėstinis atviras gydytojų tarybos ir slaugytojų tarybos posėdis, kuriame dalyvavo ligoninės klinikų vadovai, skyrių vedėjai ir vyr. slaugytojos, administracijos ir jos padalinių vedėjai, profsąjungų atstovai.

Išklausyta „VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės veiklos 2019 m. I ketvirčio ataskaita“, kurią pristatė ligoninės direktoriaus pavaduotojas ekonomikai ir valdymui Rolandas Tatoris, ligoninės direktorius Arvydas Skorupskas pristatė „VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės 2019 – 2024 metų strateginius metmenis”.

Ligoninės direktorius savo pranešime išdėstė pagrindines apibrėžto laikotarpio trumpalaikes ir ilgalaikes ligoninės vystymosi tendencijas, planus, strategines kryptis ir taktinius veiksmus, suformulavo uždavinius ir išskyrė prioritetus, tuo pačiu pabrėždamas, kad pristatyta programa nėra galutinė ir neskundžiama – direktorius visus pakvietė diskusijai, apasvarsčius šią programą kolektyvuose ar pavieniui, pateikti nuomones atskirais klausimais ar visumoje. Po pranešimo A. Skorupskas motyvuotai atsakė į susirinkusių klausimus ar išsakytas abejones, patikslino atskiras savo pranešimo detales.

Tiek I-ojo ketvirčio ataskaitai, tiek strateginiams metmenims susirinkusieji pritarė.

Baigiantis posėdžiui, direktorius A. Skorupskas pasidžiaugė geru mūsų ligoninės atskirų padalinių darbu – perskaitė Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos l.e.p. direktoriaus Rasos Pekarskienės pasirašytą padėką mūsų ligoninės kolektyvui už dalyvavimą organų donorystės ir transplantacijos procese.

Pagal VšĮ “Respublikinės Panevėžio ligoninė” informaciją

Print Friendly, PDF & Email