2024, gegužės 24, Penktadienis

VRK paskirstė 2024 m. I pusmečio valstybės biudžeto asignavimus politinėms partijoms

Du kartus per metus valstybės asignavimus politinėms partijoms apskaičiuojanti Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) skelbia paskirsčiusi 2024 m. I pusmečio sumą.

VRK sprendimu 12 politinių partijų paskirstyti 2 967 905 eurai. Konkrečios sumos nustatytos pagal tai, kiek kuri partija gavo balsų per pastaruosius Savivaldybių tarybų, Europos Parlamento ir Seimo rinkimus (11-ai politinių partijų) bei pagal Politinių organizacijų įstatymo 38 straipsnio 5 dalį (Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“, kuri buvo įkurta po paskutinių Seimo rinkimų).

Didžiausią valstybės dotaciją šį pusmetį gaus Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, mažiausią – pagal gautus rinkėjų balsus per praėjusius savivaldos rinkimus įstatyme nustatytą 2 procentų kartelę skaičiuojant visus rinkėjų balsus, gautus rinkimuose, kurie turi įtakos valstybės biudžeto asignavimams, peržengusi Lietuvos žaliųjų partija.

Prieš priimant sprendimą paskirti šio pusmečio dotacijas politinėms partijoms, buvo apskaičiuota, kad vieno rinkėjo balso pusmečio koeficientas yra apie 0,57 euro.

VRK sprendimu 2024 m. I pusmečio valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms paskirstyti taip:

Eil. Nr. Politinė partija Valstybės biudžeto asignavimų suma
1. Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai 780 432
2. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 478 238
3. Lietuvos socialdemokratų partija 413 688
4. Liberalų sąjūdis 235 199
5. Darbo partija 207 949
6. Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 216 905
7. Laisvės partija 168 058
8. Lietuvos lenkų rinkimų akcija – krikščioniškų šeimų sąjunga 147 667
9. Lietuvos regionų partija 99 611
10. Partija „Laisvė ir teisingumas“ 83 805
11. Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) 73 793
12. Lietuvos žaliųjų partija 62 560
  Iš viso 2 967 905

 

Iš viso 2024 metais valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms sudaro 6 127 000 eurų, iš jų 625 000 eurų skiriami politinėms partijoms pagal LR Politinių organizacijų įstatymo 38 straipsnio 5 dalį.

VRK valstybės dotacijas politinėms partijoms paskirsto du kartus per metus – iki kiekvienų metų balandžio 15 d. ir iki lapkričio 15 d. dienos.

Asignavimų politinėms partijoms skyrimo tvarka yra patvirtinta Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatyme, o bendra asignavimų suma numatoma kalendorinių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme.

- Reklama -

Naujausi straipsniai