Vaiko teisių gynėjai kviečia visuomenę pareikšti nuomonę dėl steigiamo vaiko teisių konsultacijų centro ir padėti nuspręsti, kaip jis veiks, kokias paslaugas teiks ir kaip prisidės prie vaikų gerovės užtikrinimo. Šio centro tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas vaikams ir suaugusiesiems pasikonsultuoti visais vaiko teisių apsaugos klausimais.

Pasak Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės Ilmos Skuodienės, ypatingas konsultacijų centro darbuotojų dėmesys bus skiriamas vaikų skambučiams. Vaikams dažnai iškyla klausimų, ar suaugusiųjų elgesys su jais yra tinkamas, tad čia jie galės pasikonsultuoti su vaiko teisių gynėjais dėl savo teisių ir pareigų, suaugusiųjų elgesio su jais bei kitais jiems rūpimais klausimais.

„Vaiko teisių gynėjai gauna pranešimą apie galimai pažeidžiamas vaiko teises kas 15 minučių. Kas antras pranešimas pasitvirtina. Gerai, kad žmonėms vis labiau rūpi, kas vyksta aplink juos, jie dažniau atkreipia dėmesį ir praneša tais atvejais, kai jiems kyla įtarimas, jog vaiko teisės gali būti pažeidžiamos. Tačiau nerimą kelia tai, kad kas pusvalandį sužinome apie vaiko teisių pažeidimą jau kaip apie įvykusį faktą, kuriam, laiku sureagavus, būtų buvę galima užbėgti už akių. Steigiamas konsultacijų centras, tikimės, šią situaciją padės iš esmės pakeisti – geriau atpažinti, greičiau reaguoti, o svarbiausia – didinti prieinamumą mūsų vaikams“, – sako Tarnybos vadovė.

Praėjusių metų duomenimis, daugiausia, apie 65 proc., pranešimų dėl galimų vaiko teisių pažeidimų gaunama iš policijos, perpus padaugėjo vieno iš vaiko atstovų pagal įstatymą gyvenančio skyriumi pranešimų. Penktadaliu daugiau anoniminių skambučių sulaukiama iš neabejingų greta gyvenančių ar su vaiku bendraujančių žmonių.

Vis tik  dar gana dažnai žmonės, numanantys (ar net žinantys) apie vaikus, kuriems galbūt reikia pagalbos, nesiryžta kreiptis į vaiko teisių gynėjus vengdami biurokratijos, nežinodami, kaip pranešti, bijodami susipykti su kaimynais ir pan. Tokiais atvejais, tikimasi, ir padės vaiko teisių konsultacijų centro darbuotojai. Be to, jie teiks informaciją įvaikinimo ar globos klausimais, dėl svečiavimosi galimybės, konsultacijas dėl skyrybų ar dėl bendravimo tvarkos, ginčų dėl vaikų auklėjimo sprendimo, kitais teisiniais klausimais.

Pasitarti, kaip efektyviau spręsti vaikų gerovės užtikrinimo problemas per visuomenės konsultavimą ir paslaugų prieinamumo didinimą, skatinti žmonių pasitikėjimą kreiptis pagalbos, kaip geriau organizuoti  šio centro darbą vaiko teisių gynėjai kviečia ir visuomenę – savo nuomonę ir pasiūlymus galima pateikti iki rugsėjo 23 d. užpildžius šį klausimyną.

Print Friendly, PDF & Email