2024, liepos 18, Ketvirtadienis

Viktorija Vidžiūnienė: Demokratija, ar tai tu?

reklama rubai

„Valdantieji kuria kliūčių ruožą panevėžiečiams, norintiems dalyvauti tarybos posėdžiuose.“

Apmaudu, kad dar 2021 sausį išsakyta frazę tenka kartoti šiandien.

Net norisi sustiprinti: „Valdantieji sunkina kliūčių ruožą panevėžiečiams, norintiems dalyvauti tarybos posėdžiuose.“

Vietos savivaldos įstatyme įvardinti vietos savivaldos principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant savivaldybės reikalus; reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę; žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo… Atsižvelgdami į juos, susipažinę su parengtu Tarybos veiklos reglamento sprendimo projektu Frakcijos KARTU nariai, neprarasdami vilties,  jog gyvename demokratinėje savivaldybėje, pateikėme siūlymus dėl reglamento punktų, kurie apriboja tarybos narių ir panevėžiečių teises aktyviai dalyvauti miesto valdyme ir domėtis miesto atnaujinimu.

Mieli panevėžiečiai, noriu jus informuoti, kad šiandien parengtas, drįstu spėti, kad valdančiųjų balsais vėl bus priimtas tarybos sprendimas, kuris jūsų kelią iki posėdžio dar labiau apsunkins. Kartelė kilstelėta! Pagal naująjį tarybos veiklos reglamentą, norėdami sudalyvauti tarybos posėdyje ir pasisakyti, turėsite  ne vėliau kaip prieš 72 valandas (anksčiau buvo 24 val.) užsiregistruoti! Dar svarbu paminėti, kad apie svarstomą darbotvarkę jūs, kaip ir mes, tarybos nariai, sužinosite ne vėliau kaip prieš 3 dienas. Taigi, vos paskelbus darbotvarkę, turite skubėti su ja susipažinti ir gal net nespėję su juo susipažinti, suskubti užsiregistruoti, nes kol perskaitysite prikabintus dokumentus, gali būti, kad nebebus likę 72 valandų ir savo nuomonę galėsite dalintis, ko gero, tik su savo socialinių tinklų bičiuliais. Ir iki šiol galėję pasisakyti 10 min, galėsite tik 5 min! Štai taip labai jūsų balsą ir nuomonę nori girdėti valdančioji dauguma.

Sustiprinome norą dalyvauti miesto kūrime?..

2021 vasarį teko Frakcija KARTU pasinaudojo Tarybos veiklos reglamento suteikta teise ir Panevėžio miesto tarybos posėdžio pabaigoje išsakė savo nuomonę apie vykusį biudžeto projekto svarstymą.

Per ketverių metų dar vieną kartą teko kalbėti posėdžio pabaigoje. Tąkart apie demokratijos trūkumą posėdžio vedime. Daugiau lyg ir neteko šia galimybe per ketverius metus pasinaudoti. Šiuos pavyzdžius įvardinu, norėdama pasakyti, jog kalbėti poreikis buvo, tačiau nepiktnaudžiauta. Tad kodėl šią galimybę valdantieji nori atimti?

Šiandien paskutinis tarybos posėdis kai galėsime užduoti vieną klausimą ir jį patikslinantį. O štai po savaitės, jau jei specialistas, pristatantis klausimą mūsų klausimą ne taip supras, nepilnai atsakys, perklausti nebegalėsim. Tik pastebėsiu, kad savivaldos įstatyme tarybos narių klausimai nesuskaičiuoti.  Tad kodėl Panevėžio valdantieji taip stengiasi nutildyti besidominčius miesto atnaujinimu?

Nežinau, ar beverta ir minėti, kad frakcijos KARTU vardu nusiunčiau pasiūlymus dėl mano minėtų reglamento pakeitimų Komisijos Savivaldybės tarybos veiklos reglamentui patikslinti pirmininkei Loretai Masiliūnienei nurodytu terminu. Ir iš karto paskambinau perspėti, jog komisijos, kuri gautus siūlymus turi apsvarstyti iki tarybos posėdžio, kurios narė esu, negalėsiu dalyvauti antradienį, balandžio 18 d. nuo 10 iki 12 val., nes turiu iš anksto suplanuotą renginį Utenoje. Ir kaip manot? Kada komisijos pirmininkė sušaukė posėdį? Balandžio 18 d. 10.30 val.

Demokratija, ar tai tu?

- Reklama -

Naujausi straipsniai