2024, birželio 22, Šeštadienis

Vietos savivaldos diena pažymėta išskirtiniu renginiu

reklama rubai

Spalio 10 dieną Panevėžio rajono savivaldybėje vyko iškilmingas renginys, skirtas Lietuvos savivaldos 100-mečiui ir Panevėžio rajono savivaldos 30-mečiui paminėti.

Į šventę pakviesti visų kadencijų nuo 1990 metų Savivaldybės vadovai, tarybų nariai, administracijos skyrių vedėjai, seniūnai.

Renginyje gausiai dalyvavo Savivaldybės administracijos ir įstaigų darbuotojai, Tarybos nariai, seniūnijų, bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai, Garbės piliečiai, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai, kiti svečiai.

Renginys skirtas prisiminti savivaldos raidą, pasidžiaugti nueitu keliu dirbant savo krašto žmonių gerovei, pabendrauti buvusių kolegų, bendražygių būryje, pasidalyti įžvalgomis apie ateitį.

Šventė prasidėjo Savivaldybės II aukšto fojė eksponuojamos parodos „Panevėžio rajono savivalda atkūrus Lietuvos nepriklausomybę“ atidarymu. Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Algirdas Kęstutis Rimkus simboliniu rankų susikibimu atidaryti istorinę parodą pakvietė Savivaldybės tarybos narį Joną Kaušakį, buvusių kadencijų tarybos narius Marijoną Povilonienę, Petrą Valikonį, Petrą Šileiką.

Parodą, kurioje publikuojama medžiaga apie Panevėžio rajono savivaldybės devynių kadencijų tarybas, pristatė ją parengusios Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Rūta Bagdonienė.

Apžiūrėjus parodą renginys persikėlė į didžiąją salę.

Meras Povilas Žagunis susirinkusiuosius pakvietė Tylos minute pagerbti amžinybėn išėjusius darbuotojus, tarybų narius, kolegas.

Prasidėjo pagrindinė renginio dalis – konferencija „Savivalda Panevėžio rajone: 1990-ųjų tęstinumas ir naujovės“.

Pasveikinęs gausiai susirinkusią auditoriją su Vietos savivaldos diena, meras trumpai apžvelgė svarbiausius Lietuvos ekonominio ir politinio gyvenimo įvykius bei procesus, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, ir jų įtaką demokratinės visuomenės kūrimui.

Pranešime P. Žagunis pristatė savivaldos istorinius etapus, akcentavo rinkimų sistemos, savivaldybės institucinės struktūros modelio pokyčius, pateikė svarbesnių vietos savivaldos raidos faktų, nulėmusių Panevėžio rajono dabartinį veidą.

„Linkiu visiems bendromis pastangomis stiprinti žmonių pasitikėjimą, siekti, kad vietos savivalda būtų aktyvi tarpininkė tarp valstybės ir piliečių“, – baigdamas sakė meras.

Meras perskaitė gautus sveikinimus , kuriuos atsiuntė vidaus reikalų ministrė Rita Tamašūnienė, Seimo nariai Guoda Burokienė ir Antanas Baura. Sveikinimo žodį tarė Seimo narys Petras Nevulis.

Konferencijos dalyviams pademonstruotas vizualinis Savivaldybės veiklos pristatymas. Skaidrėse atskleisti įgyvendinti investiciniai projektai, statybos, atnaujintos viešosios erdvės, pasiekimai ir inovatyvūs sprendimai žemės ūkio, švietimo, medicinos, socialinėje, bendruomenių veiklos, kultūros, sporto ir kt. srityse.

Savivaldybės administracijos direktorius Eugenijus Lunskis konferencijos dalyvius supažindino su rajone įgyvendintais, šiuo metu įgyvendinamais bei planuojamais investiciniais projektais, kylančiais šiandienos iššūkiais ir jų sprendimo galimybėmis.

„Bendra Savivaldybės tarybos bei administracijos darbo nuostata – gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas. Tai – pagalba sunkiau gyvenantiems, pagrindinių valstybės funkcijų užtikrinimas, teritorijų tvarkymas, pagrindinių funkcijų – šilumos, vandens tiekimas, kelių, teritorijų, atliekų tvarkymas, hidrotechnikos sistemų priežiūra, pastatų modernizavimas, remontas ir kiti darbai. Visa tai – darbas gyventojų bendruomenėms, tinkamas gyventojų interesų atstovavimas,“– sakė administracijos direktorius.

Pranešimas paskatino diskusijas, į kurias aktyviai įsitraukė buvusieji ir dabartiniai Savivaldybės tarybų nariai. Mintimis apie reikšmingiausius savo darbo momentus pasidalijo buvę Savivaldybės vadovai Kęstutis Virgilijus Henrikas Vaičiūnas, Kęstutis Galvičius, Vytautas Liudvikas Šeštokas, Marijonas Kazys Jočys, Alfredas Pekeliūnas. Prisiminta ir kurioziškų, juokingų, ir dramatiškų situacijų.

Už atliktus prasmingus darbus ir priimtus rajono gyventojams svarbius sprendimus, padėtus tvirtus pamatus reikšmingiems ateities projektams Lietuvos savivaldos 100-mečio proga meras P. Žagunis buvusiems vadovams įteikė Savivaldybės padėkas.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Jasiūnienė padėka apdovanota gebėjimą bendradarbiauti ir paskatinti kitus bendrų tikslų siekimui, profesinės veiklos naujovių paieškas.

Finansų skyriaus vyriausiajai specialistei Reginai Masiliūnienei padėka įteikta už ilgametį profesionaliai atliekamą darbą finansų sistemoje, darbinės patirties perdavimą kitiems bei nuoširdų bendradarbiavimą.

Koncertinę programą, kuri nuskambėjo kaip muzikinė padėka ir sveikinimas, atliko Šilagalio kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras “Sklepučini”, saksofonininkas Igoris Švedko, Miežiškių kultūros centro folkloro ansamblis „Radasta“, Raguvos gimnazijos muzikos mokytoja Ingrida Bučinskienė su savo mokine tarptautinių konkursų laureate Andrėja Arzimanova.

- Reklama -

Naujausi straipsniai