Šiandien vykstančiame miesto Tarybos posėdyje prailgintos darbo grupės mokestis nuo 15 Eur padidintas iki 30 Eur. Tokį kainų šuolį Švietimo skyrius grindžia miesto progimnazijų prašymu. Pagal Švietimo skyriaus parengtą raštą progimnazijos prašė didinti tėvų mokestį, tikslinti kas gali dirbti grupės auklėtoju, minimalų grupės vaikų skaičių, nesumokėto mokesčio išieškojimo iš tėvų galimybes, padidinti mokesčio mokėjimo mokyklai  terminą.

Šiais mokslo metais minėtas grupes  lanko 438 vaikai. Grupės yra išlaikomos iš tėvų mokesčio ir  iš Savivaldybės biudžeto. Šiais mokslo metais yra išlaikoma  15 pareigybių – 11 iš Savivaldybės biudžeto ir 4 iš tėvų surenkamų lėšų. Kaip teigia Švietimo skyrius, nedidinant biudžeto dalies ar tėvų mokesčio apmokėti už Grupės auklėtojos darbą mokykloms neužteka.

Kaip teigiama, dėl karantino ir ekstremalios situacijos visoje Respublikoje Savivaldybės biudžetas netenka dalies pajamų, todėl  nėra galimybės pilnai kompensuoti tėvams šį mokestį. Vienos pailgintos darbo dienos grupės auklėtojo pareigybės atlyginimui su socialinio draudimo įmokomis per mėnesį reikia apie 740 – 788 Eur (priklausomai nuo kvalifikacijos, darbo stažo).

Citatos:

“Valdžiai, šiandien nusprendusiai paimti paskutinį šiemet galimą 1.5 mln.eur kreditą SEMC kompiuteriams, baldams ir viskam kitam; apšviečiančiai savivaldybės pastatą už 37.6 tūkst.eur; už dešimtis tūkstančių eurų viešinančiai savo superdarbus oficiozuose; disponuojančiai šimtamilijoniniu biudžetu, šios didžiulę paklausą turinčios paslaugos nebranginimas būtų kainavęs 50 tūkst. eur. Tik 50 tūkst.eur, Karlai !!! Bet jie pakėlė rankas ,,už”. Jie yra valdžia, ir jiems solidarumas yra kai avelės prisideda prie vilko finansavimo. Man – kai vilkas racionalizuoja savo išlaidas ir nešvaisto lėšų nebūtiniems dalykams.”

Opozicijos lyderė Gema Umbrasienė

“Apgailėtinas pasipinigavimas pandemijos metu. Apgaulingos kalbos apie jaunimo susigrąžinimą į miestą, apie rūpestį kultūra ir švietimu. Štai kokį solidarumą ir kokį požiūrį į švietimą demonstruoja valdantieji. Dvigubai pabrangino tėveliams mokestį už prailgintos dienos grupes. Buvo 15 eur, dabar tėvai turės mokėti 30 eur mėn. mokestį. Tuo tarpu savo savivaldybės rūmui apsišviesti visai negaila 40 tūkst, milijonus skolinasi SEMCui ir kitoms ne pirmo būtinumo reikmėms. Pas mus Panevėžy sutaupo tik iš socialinių paslaugų, kitur švaistomasi labai lengva ranka. Opozicija prašė nedaryti tokių sprendimų, betgi visos valdančiųjų rankelės kyla vienodai ir be klausimų, nors jų tarpe yra ir labai moralizuoti mėgstančių pedagogų. Apgailėtinas sprendimas.”

Indiana Grigienė TS-LKD frakcijos pirmininkė
“Šiandien, kai kalbame apie sudėtingą situaciją šalyje, stebime augantį nedarbą, į švietimą, šeimas, atrodo, kad miesto savivaldybė visai numoja ranka. Savivaldybė atkakliai užsispyrusi ieško būdų kaip pradėti naujas statybas mieste, iš kur pasiskolinti, kad žūtbūt viskas vyktų pagal planą, bet kai kalbame apie investiciją į vaikus, tarsi liepia šeimoms kapstytis patiems. Apmaudu, kad prioritetai dėliojami ne taip. Apmaudu, kad nerandama būdų palaikyti šeimas, investuoti į vaikus”
Tarybos narė Viktorija Polzunovaitė

 

Print Friendly, PDF & Email