Balandžio 30 d. 16 val. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje kviečiame į renginį „Alfonsui Nykai-Niliūnui – 100“. Tai projekto „Literatūros ir kino dienos bibliotekoje“ renginys, kuriame poeto eiles skaitys aktorius Petras Kežys, koncertuos Justinas Mačys (fleita).

Šiemet minime Alfonso Nykos-Niliūno (1919–2015) – vieno iškiliausių XX a. lietuvių poetų, vertėjo, literatūros kritiko, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato – 100-ąsias gimimo metines. Projektas „Literatūros ir kino dienos“ kviečia prisiminti šią iškilią asmenybę ir maloniai pabūti poezijos, muzikos apsuptyje.

Alfonsas Nyka-Niliūnas gimė 1919 m. Nemeikščiuose, Utenos apskrityje. 1938 m. baigęs Utenos gimnaziją pradėjo romanistikos ir filosofijos studijas VDU, kurias 1942 m. užbaigė VU. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur studijavo Tiubingeno ir Freiburgo universitetuose, dirbo mokytoju Tiubingeno lietuvių gimnazijoje, dėstė prancūzų kalbą Meno ir amatų mokykloje Freiburge. 1949 m. atvyko į JAV. Čia iki pat pensijos dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone, redagavo straipsnius, knygas. Buvo antologijos „Žemė“ (1951) dalyviu, vienu iš žurnalo „Literatūros lankai“ (1952–1959) steigėjų ir redaktorių, žurnalo „Aidai“ redakcijos nariu, žurnalo „Metmenys“ bendradarbiu.

A.Nykos-Niliūno meninė pasaulėjauta formavosi veikiama egzistencializmo filosofijos, Vakarų simbolistinės poezijos, karo meto, išeivio patirties. Poezijoje vyrauja filosofinis būties išgyvenimas, atskleidžiamas jos laikinumas, trapumas, netekimas, gausu kultūros įvaizdžių. Poetiniuose vaizduose vengiama daiktiškumo. Vėlesnio laikotarpio kūryba labiau koncentruotos formos – trumpesnė frazė, glaustesnis vaizdas, itin reikšmingos pauzės.

Print Friendly, PDF & Email