Jau tryliktus metus iš eilės, kovas skelbiamas sąmoningumo didinimo mėnesiu be patyčių.
Siekdami atkreipti vaikų, paauglių dėmesį į patyčių problemą ir paskatinti laiku užkirsti
joms kelią, Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai į nuotolinę
diskusiją pakvietė aktyviausius Panevėžio miesto ir rajono moksleivius – Lietuvos
moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centro narius.

„Kalbėtis apie patyčias, mokyti jas atpažinti ir paskatinti užkirsti kelią tyčiotis iš kito – labai
svarbu, tačiau mums rūpi girdėti ir moksleivių nuomonę, jų matomas problemas. Todėl
diskutavome ne tik apie patyčias, bet ir išklausėme vaikų nuomonę, ko reikia, kad šis reiškinys
nyktų, nebūtų toleruojamas“, – išsikeltus diskusijos tikslus apibendrino Panevėžio apskrities
vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Žaneta Ginaitė.

Šia tema vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai diskutavo su Lietuvos moksleivių sąjungos
Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centro komandos nariais bei Panevėžio miesto ir
rajono mokyklų mokinių savivaldų atstovais. Moksleiviai, kalbėdami apie patyčių prevenciją
teigė, kad mokyklose vykdomos apklausos, kalbama klasės valandėlių metu, organizuojami
kūrybiniai konkursai, diskusijos patyčių temai aktualizuoti.

„Norėtųsi, kad Lietuvoje ne vieną savaitę ar mėnesį, bet nuolatos kalbėtume apie patyčias ir jų
prevenciją, tuomet tai duotų rezultatų. Dar pastebime, kad patyčios kartais atsiranda iš
nežinojimo ir nesupratimo. Trūksta ne patyčių aptarimo, o žinių apie elgesio, emocijų sutrikimus,
negalias“, – kalbėjo J. Balčikonio gimnazijos moksleivė Ugnė.

Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centras – jaunimo
nevyriausybinė organizacija, vienijanti 24 bendrojo ugdymo įstaigas Panevėžio mieste ir rajone.
Pasak šio centro vicepirmininko, J. Balčikonio gimnazijos moksleivio Igno Janeliūno, daugelyje
mokyklų veikia „Patyčių dėžutės“, dirba socialiniai darbuotojai, tačiau labai trūksta psichologų.

„Patyčios, dideli mokslo krūviai, nesutarimai su draugais ar tėvais – dažnos moksleivių
problemos, todėl labai svarbu, kad visose mokyklose dirbtų psichologai profesionalai ir kasdien
būtų pasiruošę padėti bet kokio amžiaus vaikams. O patyčių tema turėtų būti įtraukta į ugdymo
procesą, kad kiekvienas suprastų – turtinė nelygybė, socialinė atskirtis – tai ne tie dalykai, kuriais
gali būti svarbesnis ar aukštesnis už kitus. Apie tai reikia mokykloje kalbėti atsižvelgiant į jauno

Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo
8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių
dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.
žmogaus brandą, patirtis ir amžių“, – patyčių prevencijos svarbą ugdymo procese pabrėžė I.
Janeliūnas.

„Džiugu, kad patyčių prevencijos savaitė įsitvirtino mokyklose, o vaikai yra atviri ir pasiruošę
kovoti su šiuo, kitą žeminančiu ir skaudinančiu elgesiu. Sutarėme, kad tokie susitikimai ir
diskusijos bus organizuojami ir ateityje, o Tarnybos psichologai ir specialistai pasiruoš ir atsakys
į moksleiviams iškylančius klausimus“, – kalbėjo Ž. Ginaitė.

Vaiko teisių gynėjai kviečia vaikus ir suaugusius nesitaikstyti su patyčiomis, mokytis jas
atpažinti, prireikus kreiptis pagalbos ir laiku užkirsti joms kelią.
Jeigu vaikas patiria patyčias kreipkitės:

„Pagalbos vaikams linija“ – http://www.pagalbavaikams.lt/lt.php/pagrindinis.html
vaikulinija.lt – vieta, kur tėvai gali rasti naudingos informacijos apie vaikams kylančius
sunkumus, o vaikai – kreiptis reikalingos emocinės paramos.
https://www.epolicija.lt/

svarusinternetas.lt – interneto „karštoji linija“, kurioje galima pranešti apie internete aptiktą
netinkamą ar kitą žmogų žeidžiantį turinį.
https://www.bepatyciu.lt/tevams/apie-elektronines-patycias/

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Print Friendly, PDF & Email