2024, liepos 12, Penktadienis

V.Vidžiūnienė. Tegul 2022 – ieji būna dar kultūringesni

reklama rubai

Frakcijos KARTU vardu noriu padėkoti kuriantiems kultūrą mieste. Šiandien Panevėžio miesto savivaldybės tarybos posėdyje tvirtinsime ne vienos miesto įstaigos ataskaitas. Ataskaitas, kurios atima nemažai laiko, tačiau dažnai lieka neišgirstos arba išgirstos labai siauro rato žmonių. O ir tarybos posėdyje, lyg būtų mažai reikšmingos, nukeltos kažkur į darbotvarkės pabaigą. Bet juk Panevėžio miesto plėtros 2021-2027 strateginiame plane darni bendruomenė, kurianti miesto kultūrą yra pirmasis prioritetas.

Tad norisi šiandien sudėti kelis akcentus.

Covid-19 ir karantinas ne vienam žmogui, organizacijai kišo koją ir trukdė pasiekti asmeninių ar įstaigos tikslų. Tačiau šiandien norime pasidžiaugti mūsų kultūros įstaigomis ir jų lankytojais – miestiečiais ir svečiais.

Kultūros ir meno programoje, stebint pasiektus 2021 metų tikslus, vykdytas veiklas, galime džiaugtis išaugusiais koncertų, spektaklių ir jų lankytojų skaičiais.

Į Lėlių vežimo teatrą 2021 metais planuota pritraukti 10 tūkst. žiūrovų, pritraukta – 12,5 tūkstančio.

Teatras „Menas“ planavo nudžiuginti 3,5 tūkst. žiūrovų, o pavyko – 5611.

Muzikinis teatras vietoj planuotų 11,7 tūkst. sulaukė – 18 tūkst.

Daugiau lankytojų pritraukė ir Dailės galerija.

Labai smagu dėl Kraštotyros muziejaus! Atnaujintas ekspozicijas aplankė daugiau nei 14 tūkst. lankytojų (o planuota tik 3 tūkst.).

Ačiū bibliotekoms, Panevėžio bendruomenių rūmams, priėmusiems lankytojus ir kūrusiems šventes.

Reikia pripažinti, kad kino centro „Garsas“ rodikliai prastesni, tačiau ši įstaiga per 2021 metus dėl Covid-19 ir persikėlimo darbų galėjo dirbti tik 5,5 mėnesio.

Skaitant savivaldybės veiklos plano ir kultūros įstaigų ataskaitas kyla klausimas – o kas sutrukdė Stasio Eidrigevičiais menų centrui pasiekti savo tikslų? Tikslui – sudaryti sąlygas Stasio Eidrigevičiaus menų centras (SEMC) veiklai, numatyti 3 vertinimo kriterijai. Įstaiga buvo numačiusi parengti ir patvirtinti įstaigos strategiją, viešinti savo veiklą ir parengti Stasio Eidrigevičiaus meno kūrinių aprašus.  „Kūrinių aprašai nerengti, nes įstaiga neturėjo reikalingos kvalifikacijos specialistų.“ – rašoma ataskaitoje.

SEMC, kaip ir savivaldybė, puikiai tvarkosi su viešinimu: „pristatymas parodoje ArtVilnius 2021, įstaigos veiklos planai viešinti Muziejų nakties metu, išleistas albumas Stasys Eidrigevičius: plakatai, Europos ir Japonijos muziejams išplatinti S. Eidrigevičiaus kūrybą reprezentuojantys S. Eidrigevičiaus kalendoriai“- rašoma ataskaitoje. Į SEMC veiklą įtrauktas vienas menininkas – pats Stasys Eidrigevičius.

Bet, įstaiga, veikianti 3,5 metų, vis dar neturi strateginio plano!

Dar 2019 metais Kultūros ir meno programos ataskaitoje nurodyta, kad 2019 m. turėjo būti patvirtinta SEMC strategija, misija ir vizija. Tuometinė vadovė aiškino, kad trukdo nesiliaujantis ir itin destruktyvus įstaigos puolimas.

O kas šiandien puola SEMC?

2021 m. parengta  30 procentų strategijos – „parengta įstaigos vizija, misija, artimiausi uždaviniai“. Norisi palinkėti įstaigai judėti spartesniu žingsneliu.

Ir pabaigai. Norisi dar kartą padėkoti visiems kultūros darbuotojams, miestiečiams ir miesto svečiams. AČIŪ. Tegul 2022 – ieji būna dar kultūringesni!

- Reklama -

Naujausi straipsniai