Šiandien miesto Taryba patvirtino Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką 2021 metų programą. Įgyvendinus ją jaunimas vasaros metu galės paprasčiau įgyti praktikos ir integruotis į darbo rinką.

„Ši programa bus įgyvendinama 2021 metų liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Pagrindinis jos tikslas – didinti jaunimo nuo 14 iki 29 metų užimtumą vasaros laikotarpiu ir skatinti įgyti praktinių įgūdžių, įsidarbinti, tuo pačiu paremiant ir smulkųjį bei vidutinį verslą. Vykdant šią programą darbdaviai įdarbinę jaunus žmones gaus darbo vietos išlaikymo kompensaciją,“ – sako Panevėžio miesto savivaldybės Vyriausioji jaunimo reikalų administravimo specialistė Goda Voveriūnaitė-Kaminskienė.

Programos atsiradimą Panevėžio mieste iniciavo Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba. „Tikiu, kad ši jaunimo užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa svariai prisidės prie jaunimo poreikių atliepimo ir jų lūkesčių išpildymo. Programos įgyvendinimas suteiks naujas galimybes jaunimui ne tik įgyti praktinių įgūdžių įvairiose profesijose bei įmonėse, bet ir sezoniniu laikotarpiu užsidirbti lėšų savo asmeninių poreikių patenkinimui,“ – sako Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Ignas Janeliūnas.

Maksimali numatoma kompensacija programoje dalyvaujančiam darbdaviui visos programos laikotarpiui – 1800 eurų. Programa finansuojama Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.

Print Friendly, PDF & Email