teismas

Panevėžio miesto apylinkės teismas pripažino, kad Rimantas Pakšys buvo pagrįstai kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas – atliko draudžiamus biomedicininius tyrimus, suklastojo dokumentus, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi.

Suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui baudžiamoji byla nutraukta. Tačiau pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimą, suėjus senaties terminui byloje, turi būti išspręstas klausimas, ar asmuo pagrįstai kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką. Bylą nagrinėjo teisėjų Kęstučio Venckaus, Česlovo Kulikausko ir Ingridos Kirsnytės kolegija.

Teismas nustatė, kad 2005 – 2007 metais atlikdamas biomedicininius tyrimus su žmonėmis Rimantas Pakšys grubiai pažeidė teisės aktų reikalavimus. Nebuvo gauti aiškūs ir savanoriški tiriamųjų asmenų sutikimai dalyvauti klinikiniuose tyrimuose, neužtikrinta šių asmenų interesų apsauga. Taip pat pažeisti Lietuvos Konstitucijoje numatyti principai, kad be žmogaus žinios ir sutikimo negali būti atliekami moksliniai ar medicininiai tyrimai.

Teismui nekilo abejonių, kad gydytojas, gydymo įstaigos skyriaus vedėjas bei biomedicininio tyrimo pagrindinis tyrėjas Rimantas Pakšys, būdamas valstybės tarnautojui prilyginamu asmeniu ir pasinaudojęs gydytojo autoritetu, įtraukė žmones į klinikinius tyrimus, klastojo medicininius klinikinių tyrimų dokumentus, piktnaudžiavo jam suteiktais įgaliojimais. Konstatuota, kad savo veika jis padarė didelę žalą žmonėms bei valstybei, sumenkino Panevėžio ligoninės kaip gebančios skaidriai ir patikimai administruoti klinikinių tyrimų procedūras įstaigos įvaizdį bei gydytojo vardą.

Teismo vertinimu, visuma byloje surinktų įrodymų patvirtina, kad Rimantas Pakšys siekė turtinės naudos, naudojosi savo tarnybine padėtimi, numatydamas, kad dėl to gali atsirasti didelė žala valstybei, tiriamiems pacientams ir jo darbovietei.

Kadangi baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, pareikšti civiliniai ieškiniai palikti nenagrinėti. Nukentėjusiesiems paaiškinta, kad civilinius ieškinius jie gali pareikšti civilinio proceso tvarka. Nutartis per 20 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Senaties terminas byloje suėjo prieš 2 metus. Byla nagrinėta ilgai dėl labai didelės apimties (55 tomai), apie šimtą apklaustųjų asmenų, išsamiai išnagrinėtų 10 nukentėjusiųjų atvejų, atliktų ekspertizių, tyrimų. Beje, bylos nagrinėjimas buvo stabdomas dėl besikeičiančių advokatų, bylos išskyrimo į atskiras bylas, teisėjų kolegijos pakeitimo. Posėdžiai ne kartą ilgam laikui buvo atidedami dėl kaltinamųjų ligos.

Šiuo metu priimti teisės aktai numato, kad senaties eiga sustoja teisme padarius pertrauką dėl kaltinamojo ar jo gynėjo nedalyvavimo posėdyje, naujai pakviestam gynėjui susipažinti su bylos medžiaga, atliekant teismo paskirtas ekspertizes, tyrimus, tad vilkinti bylas bus sudėtinga.

 

Irma Gritėnienė

Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininko padėjėja 

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email