2024, balandžio 13, Šeštadienis

Tiesioginių išmokų avansai žemdirbiams – jau greitai

Nuo spalio 16 d. pradedami mokėti 70 proc. tiesioginių išmokų avansai už 2017 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus – praneša Žemės ūkio ministerija. Planuojama, kad iki lapkričio 30 d. avansai – 225 mln. Eur – pasieks 99 proc. pareiškėjų. Likusi tiesioginių išmokų dalis į pareiškėjų sąskaitas pradės plaukti nuo gruodžio 1 d.

Leidimas vietoj 50 proc. mokėti iki 70 proc. dydžio avansus suteiktas tik dešimčiai ES šalių. Viena iš jų – Lietuva. „Pateikta išsami meteorologinė analizė pasitarnavo kaip svarus argumentas įtikinant Europos Komisiją lanksčiau pažvelgti į reglamentą ir suteikti mūsų šalies žemdirbiams tokią galimybę“, – situaciją apibūdino žemės ūkio ministras Bronius Markauskas.

Žemės ūkio ministro įsakymu nustatyti šie avansinių išmokų dydžiai pagal atskiras paramos schemas:

  • vienkartinės išmokos už plotus – 42 Eur už ha;

  • išmokos už pirmuosius hektarus – 37 Eur už ha;

  • susietosios išmokos už baltyminius augalus – 28 Eur už ha;

  • susietosios paramos už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai – 54 Eur už ha;

  • susietosios paramos už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus – 10 Eur už ha;

  • išmokos jauniesiems ūkininkams – 31 Eur už ha;

Šiais metais nustatyti tiesioginių išmokų avansai pinigine išraiška yra šiek tiek didesni nei 2016 m. dėl padidėjusio Lietuvai 2017 m. skirto finansinio voko. Išimtis – mažesnė išmoka už baltyminius augalus. Šios išmokos sumažėjimą lėmė tai, kad 2017 m. buvo deklaruotas didesnis nei 2016 m. baltyminių augalų plotas. Taip pat dėl to, kad siekiant išplėsti susietosiomis išmokomis remiamų pasėlių sąrašą, dalis lėšų buvo nukreipta trims naujoms paramos rūšims augalininkystės sektoriuje: už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus, sėklines bulves ir cukrinius runkelius. 

2016 m. avansus buvo galima mokėti atlikus tik administracines patikras, todėl pernai rudens viduryje šios išmokos pasiekė absoliučią daugumą pareiškėjų. Šiemet avansines išmokas galima mokėti tik po visų patikrų, t. y. įprasta tvarka, kai atliktos visos būtinos administracinės patikros ir patikros vietoje.

Avansinės išmokos, atsižvelgiant į prisiimtus įsipareigojimus pagal atskiras paramos schemas, nebus mokamos tai daliai pareiškėjų, kuriems nėra pasibaigę ir nėra patikrinti tam tikri jų įsipareigojimai. Todėl žalinimo išmokos avansas (32 eurai už ha) nebus mokamas, jei žalinimo užskaitai buvo pasirinkti azotą kaupiantys augalai (pupos, vikiai, žirniai, lęšiai, lubinai). Pareiškėjams, deklaravusiems žalinimo užskaitai kitus plotus, žalinimo avansai bus išmokėti įprasta tvarka.

- Reklama -

Naujausi straipsniai