Panevėžio apylinkės teismas šiais metais gavo apie 50 civilinių bylų, kuriose Valstybinis studijų fondas išieško skolas iš buvusių studentų.

Teisme atsidūrę skolininkai nevykdo sudarytų Valstybės remiamos paskolos studentams sutarčių. Vieni jų dar iki teismo posėdžio sudaro taikos sutartis, apmoka įsiskolinimą ir bylos nutraukiamos, tačiau studentams tenka atlyginti dalį teismo išlaidų. Dažniausiai bylos baigiamos teismo įsakymais, kuriais priteisiama sumokėti skolą, delspinigius ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

Teisme nagrinėjamos ir nebaigusių, metusių studijas bylos, kuriose buvę studentai turi atlyginti priskaičiuotą mokestį už studijuotą laiką valstybės finansuojamose vietose. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. galiojęs Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas nustatė, kad Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka valstybės finansuojamose studijų vietose studijavę asmenys, pašalinti iš aukštosios mokyklos arba nutraukę studijas, privalo į valstybės biudžetą grąžinti studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti skirtas lėšas arba jų dalį.

Panevėžio rūmuose išnagrinėta civilinė byla, kurioje Valstybinis studijų fondas kreipėsi į teismą prašydamas iš R. P. priteisti daugiau nei 1,5 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, delspinigius ir palūkanas.

Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, R. P. 2009 m. sudarė sutartį su Kauno technologijos universitetu studijuoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis apmokamoje studijų vietoje, tačiau nuo 2010 m. gruodžio 30 d. buvo pašalintas iš aukštosios mokyklos dėl užsiėmimų nelankymo. Asmuo buvo įspėtas apmokėti apskaičiuotas lėšas už studijas, tačiau sumokėjo tik apie 15 Eur.

Teismas priteisė iš R. P. apmokėti likusią 1 586,25 Eur skolą, 57,11 Eur  delspinigius ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Be to, buvęs studentas turės sumokėti 37 Eur žyminį mokestį į valstybės pajamas.

Sprendimas šalių prašymu dar gali būti peržiūrimas, skundžiamas.

 

Irma Gritėnienė

Panevėžio apylinkės teismo pirmininko padėjėja

 

Gali būti aktualu: skolų išeiškojimas

Print Friendly, PDF & Email