2024, birželio 22, Šeštadienis

Tarptautinė mokslinė konferencija ir forumas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos 100-mečiui

reklama rubai

„Saugome praeitį, kuriame ateitį“ – tokiu šūkiu veiklos 100-metį švenčia Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. Lapkričio 23–24 dienomis miesto bendruomenės ir svečių laukia jubiliejinės programos akcentai – tarptautinė mokslinė konferencija „Istorijos saugotojų istorija: atminties institucijų istorijos tyrinėjimų retrospektyva, dabartis, ateities galimybės“, forumas „Ateities organizacijos vizija“, naujo dokumentinio filmo „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, žmonės ir laikas“ (režisierė Agnė Marcinkevičiūtė) pristatymas.

PROGRAMA

Lapkričio 23 d.

17.15 Dokumentinio filmo „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, žmonės ir laikas“ premjera. Susitikimas su režisiere Agne Marcinkevičiūte

Didžiojo karo metas ir lietuvių intelektualai: Bitės atsiminimai amžininkų atsiminimų kontekste.

Dr. Eugenijus Žmuida, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Lapkričio 24 d.

9.00–9.10 Sveikinimo žodžiai

9.10–10.30 I dalis. ATMINTIES INSTITUCIJŲ VEIKLOS TYRIMAI: BENDRIEJI ASPEKTAI

Konferencijų salė

MODERUOJA: dr. Norbertas Černiauskas 

Atminties institucijų veiklos trajektorijos XXI-jame amžiuje: nuo pasyvaus stebėjimo iki kolektyvinės tapatybės formavimo.

Dr. Jolanta Budriūnienė, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Tarp knygos ir skaitytojo: kaimo bibliotekų funkcijos sovietų Lietuvoje 6–8 dešimtmečiais.

Dokt. Agnė Suchodolskytė, Vilniaus universitetas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Paveldo dokumentai kaip institucijos istorijos šaltiniai: Vilniaus universiteto bibliotekos atvejis.

Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, Vilniaus universiteto biblioteka, Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamentas

Apie sakytinės istorijos privalumus. Pasvalio krašto vėjo malūnų istorijos ir buities tyrimai.

Doc. dr. Salvijus Kulevičius, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas 

10.45–12.15

II dalis (a). ATMINTIES INSTITUCIJŲ RINKINIŲ TYRIMAI

Konferencijų salė

MODERUOJA: dr. Jolanta Budriūnienė

Lietuvos totorių muziejaus (1929–1944) kolekcijos likimas.

Doc. dr. Galina Miškinienė, Lietuvių kalbos institutas

Kauno istorijos informacinių išteklių sisteminimas ir sklaida Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje 1971–2022 m.

Dr. Mindaugas Balkus, Kauno apskrities viešosios bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centras

Bibliotekų dokumentai, saugomi Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filiale: apžvalga ir tyrinėjimų galimybės.

Agnė Tučkienė, Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialas

Atradimai Bibliotheca Academiae Vilnensis knygų kolekcijoje: Pinsko seminarijos knygos.

Mindaugas Marazas, Vilniaus universiteto bibliotekos Retų spaudinių skyrius

II dalis (b). ATMINTIES INSTITUCIJŲ ISTORINĖS RAIDOS TYRINĖJIMAI IR ATEITIES PERSPEKTYVOS

Menų skaitykla

MODERUOJA: Greta Kėvelaitienė

Šimtmetį pasitinkant: Šiaulių „Aušros“ muziejaus – reikšmingos Lietuvos atminties institucijos – raida ir šiandienos iššūkiai.

Virginija Šiukščienė, Šiaulių „Aušros“ muziejus

The activity of the Rundāle Palace Museum in the preservation of cultural heritage in 1970s–1980s.

Anita Bistere, Rundāle Palace Museum, Archivist of Art Research Department, Latvia

Per generolo akinius pažiūrėjus: Vytauto Didžiojo karo muziejaus praeitis, dabartis ir ateitis.

Greta Kučinskaitė, Vytauto Didžiojo karo muziejus Karybos istorijos skyrius

The broken story of a National Tartan Museum in Scotland.

Elodie Nowinski, National Tartan Centre, Scotland

12.15–13.00 pietūs

13.00–14.30 III dalis. ASMENYBĖS VAIDMUO FORMUOJANT IR SAUGANT KULTŪROS PAVELDO RINKINIUS

Konferencijų salė

MODERUOJA: dr. Norbertas Černiauskas

Serajos Šapšalo rašytinis bei kultūrinis palikimas ir jo poveikis Lietuvos karaimikos studijų raidai XX amžiuje. Dabarties situacija ir ateities perspektyvos.

Dr. Dovilė Troskovaitė, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas

Vilniaus universiteto Rankraščių skyrius kaip istorijos saugotojas ir Alfonso Gučo fondas kaip XX a. istorijos pasakotojas. Istorinio tyrimo perspektyvos.

Dokt. Ignė Rasickaitė, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas

Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas: ištakos, raida, perspektyvos.

Diana Janušaitė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Antanas Namikas – archeologas, pedagogas, vertėjas, kraštotyrininkas, Utenos kraštotyros muziejaus įkūrėjas.

Bronislava Juknevičienė, Utenos kraštotyros muziejus

14.30–15.00 100-mečio sveikinimai

15.00–18.00 FORUMAS „Ateities organizacijos vizija“

Konferencijų salė

15.00–16.00 PRANEŠIMAI IR DISKUSIJOS
MODERUOJA: Inga Jablonskė, emocinio intelekto ugdymo specialistė, vizionierė, „WoW University“ įkūrėja ir vadovė

Saugome praeitį, kuriame ateitį: antrojo bibliotekos šimtmečio pradžia.
Jurgita Bugailiškienė
, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė

Kaip veikia kūrybinga kultūros organizacija?
Milda Laužikaitė, asociacijos „Kūrybinės jungtys“ vadovė

Į žmoniją orientuotas dizaino iššūkis. Šiaurės ir Baltijos šalių bibliotekų sukurto įrankio pristatymas.
Vaida Gasiūnaitė, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos dizainerė ir edukatorė

Kaip skaitmeninės inovacijos keičia viešąjį sektorių?
Rūta Ūsaitė, GovTech laboratorijos komunikacijos projektų vadovė

Creative Bureaucracy Festival: Together for the Future of the Public Sector.
Johanna Sieben, Project Lead of Creative Bureaucracy Festival

17.00–18.00 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS

„Tai ko jis nori? Į žmogų orientuotos bibliotekos vizijų dirbtuvės“
MODERUOJA: Birutė Bikelytė, fasilitatorė, dėstytoja, grafikos dizainerė ir iliustratorė

 

G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos inf.

- Reklama -

Naujausi straipsniai