savivaldybė

Atvirumu bei nuomonių įvairove  nepasižyminčioje Panevėžio savivaldybės Taryboje nieko naujo, vėl skandalas. Šį kartą siekiama užgniaužti Tarybos opozicijos lyderės Gemos Umbrasienės gerklę. Spalio 2 d. savivaldybėje šaukiamas etikos komisijos posėdis, kuriame bus vertinamas miesto opozicijos lyderės Gemos Umbrasienės interviu laikraščiui “Panevėžio kraštas”. Anot P.Urbšio judėjimo “Kartu” frakcijos pirmininko Dariaus Viržonio -“Straipsnyje šalia oficialios Etikos komisijos posėdžiui pirmininkavusios narės pozicijos, kuri trumpai buvo išdėstyta dviejuose pastraipose, santykinai ilgas Etikos komisijos narės Gemos Umbrasienės komentaras.”

Liepos  10 d. posėdžiavusi Etikos komisija nusprendė, kad meras Rytis Mykolas Račkauskas nurodęs, kad vienas panevėžiečių yra sėdėjęs kalėjime, nepažeidė elgesio kodekso ir kitų teisės aktuose numatytų reikalavimų.

Etikos komisijai R.M.Račkauskas turėjo aiškintis po to, kai prieš socialinių bustų atsiradimą Aldonos gatvėje kovojusios bendruomenės atstovas Arūnas Buivydas jį apskundė Vyriausiąjai tarnybinės etikos komisijai. A.Buivydas reikalavo, kad politinės nekaltybės sargai paaiškintų ar meras turi teisę rinkti informaciją apie privatų asmenį ir ją paviešinti.

Komisija skundo nesvarstė ir nurodė mero elgesį įvertinti miesto Tarybos Etikos komisijai, kurios daugumą sudaro P.Urbšiui ir judėjimui “Kartu” neabejingi politikai, šio judėjimo parneriai miesto Taryboje bei taip vadinami “visuomenės” veikėjai, skambiai pavadinti bendruomenės atstovais.  Aišku, tokia komisija mero mundurą “išskalbė” ir nei krislelio kaltės nerado. Vienintelė Gema Umbrasienė balsavo prieš ir paprašė bent jau išklausyti ir antrąją pusę.

“Aptikau įrodymų, kad meras nesilaikė trijų politiko elgesio kodekso principų: padorumo, pavyzdingumo ir nešališkumo. Kalbėti apie privatų žmogaus gyvenimą jokiu būdu negali būti etiška.”- sakė ji.  

Tai, matyt, ir nepatiko frakcijos “Kartu” pirmininkui D.Viržoniui, kuris paskaitinėjęs Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksą rado 7 straipsnio 13 dalį, kurioje rašoma, kad po kiekvieno Komisijos posėdžio gali būti parengiamas pranešimas visuomenės informavimo priemonėms. Pranešimą raštu arba žodžiu gali pateikti tik Komisijos pirmininkas ar Komisijos įgaliotas jos narys ir tik tokį, kokį įgaliojo pateikti Komisija. Šio įstatymo nuostatas automatiškai į savo nuostatus įsirašiusi ir Panevėžio Savivaldybės Etikos komisija.

Taip pat D.Viržonio skunde cituojamas ir 14 punktas kuriame rašoma, kad informaciją apie Komisijos sprendimus visuomenės informavimo priemonėms teikia Komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas Komisijos narys. Komisijos nariai, posėdyje pareiškę atskirąją nuomonę dėl tyrimo išvadų, turi teisę apie tai pateikti informaciją. Aišku, paskutinio sakinio ponas D.Viržonis kažkaip nepamatė. O  kam? Svarbu užsičiauptų G.Umbrasienė o ir žurnaliūgos žinotų ką po posėdžių klausinėti. Gerai tik, kad nesiima nurodinėti kiek vietos straipsnyje turi užimti R.Maselytės ar kokio kito P.Urbšio judėjimo “Kartu” adepto mintys. Bent jau kol kas.

 

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email