2024, birželio 21, Penktadienis

Sužinok, kam 2017-aisiais valstybė išleis tavo pinigus

reklama rubai

Siekdama paskatinti piliečius ne tik mokėti mokesčius, bet ir domėtis, kokias viešąsias paslaugas valstybė teikia už jų sumokamus mokesčius, Finansų ministerija parengė apibendrintą ir iliustratyvią 2017 m. Lietuvos viešųjų išlaidų analizę.

Visą analizę galite rasti čia.

Planuojamos viešosios pajamos Lietuvoje, apimančios valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondų biudžetų pajamas,  2017 m. sudarys 12,5 mlrd. eurų, palyginti su praėjusiais metais, 1 mlrd. daugiau. Lietuvos viešųjų pajamų struktūroje didžiausią dalį sudaro mokesčiai. [Detalūs duomenys apie pajamas].

Planuojamos viešosios išlaidos Lietuvoje 2017 m. sudarys  13  mlrd. eurų. Daugiausiai iš jų numatyta skirti socialinei apsaugai (4,9 mlrd. eurų), sveikatos apsaugai (1,7 mlrd. eurų) ir švietimui (1,8 mlrd. eurų). [Detalūs duomenys apie išlaidas]. 

Socialinės apsaugos sistemai, Lietuvoje padedančiai sumažinti skurdą penktadaliu (22 proc.), palyginti su tuo, jeigu socialinei sričiai nebūtų skiriama lėšų (šis įvertis metodiškai neapima pensijų mokėjimų), 2017 m. planuojama skirti 366 mln. eurų daugiau nei pernai. Be to, lėšų dalis, skiriama pensijų padidinimui įgyvendinant struktūrinę reformą – socialinį modelį, taip pat augs. Planuojama, kad 2017 m. vidutinė senatvės pensija didės 7,5 proc. [Detalūs duomenys apie socialinę apsaugą]. 

Planuojama, kad 2017 m. vienam gyventojui Lietuvoje tenkanti sveikatos apsaugai skiriamų lėšų dalis gydymuisi visų tipų gydymosi įstaigose didės, asignavimai vaistų kompensavimui taip pat augs. [Detalūs duomenys apie sveikatos apsaugą]. 

Nors mokinių ir studentų skaičius mažėja, planuojama, kad švietimui skiriama viešųjų išlaidų dalis 2017 m. Lietuvoje augs 62 mln. eurų. Tai leis gerinti mokslo prieinamumo sąlygas bei kokybę šalyje, siekiant didinti išsilavinimo lygį bei kvalifikacijų lankstumą. [Detalūs duomenys apie švietimo sistemą]. 

Planuojama, kad 2017 m. gynybos išlaidos Lietuvoje augs 148 mln. eurų, o 2018 m. jos pasieks 2 proc. BVP. [Detalūs duomenys apie išlaidas gynybai]. 

Planuojama, kad susisiekimo ministerijos sričiai 2017 m. valstybės biudžeto lėšos, palyginti su praėjusiais metais, mažės 3 mln. eurų, tačiau Europos Sąjungos investicijos susisiekimo infrastruktūros plėtros darbams finansuoti augs. [Detalūs duomenys apie susisiekimo sritį]. 

Planuojama, kad išlaidos policijai ir priešgaisrinei apsaugai 2017 m. augs. Tai leis užtikrinti, kad ir toliau šalyje mažėtų nusikaltimų, taip pat gaisrų ir žuvusiųjų juose, o policija bei Priešgaisrine gelbėjimo taryba pasitikinčių tik daugėtų. [Detalūs duomenys apie viešąją tvarką]. 

Detalūs duomenys apie išlaidas visuomenės apsaugai, kultūrai, žemės ūkiui bei kitų sričių finansavimą, taip pat savivaldybių finansus ir ES investicijas pateikiami [čia].

- Reklama -

Naujausi straipsniai