Panevėžio rajono  savivaldybė, reaguodama į gyventojų  reiškiamą susirūpinimą  dėl  projekto „Rail Baltica” geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazgo specialiajame plane numatomos papildomos vėžės, įrengiant tarptautinę Panevėžio miesto stotį, organizuoja suinteresuotų  asmenų ir projekto užsakovų, rengėjų bei projektuotojų viešą susirinkimą, kuris vyks rugpjūčio 10 d. 15 val. Panevėžio rajono savivaldybėje, II a. didžiojoje salėje (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys).

Vėžė, planuojama šalia tankiai apgyvendintų  priemiestinių teritorijų, liečia įvairias interesų grupes ir gyventojų bendruomenes, kelia daug klausimų. Siekiant kuo anksčiau ir tiksliau juos išsiaiškinti, į susirinkimą pakviesti LR susisiekimo ministerijos, AB „LTG Infra”, UAB „Kelprojektas” atstovai.

Darbotvarkėje numatoma išklausyti projekto „Rail Baltica” geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros įrengimo (Panevėžio miesto tarptautinė stotis) pristatymą – koncepcija, kontekstas, trasos alternatyvos, jų pagrindimas.

Susitikime dalyvaus Panevėžio rajono ir miesto savivaldybių atstovai.

Planuojama vėžė – schemos (planavimo stadijoje galimi netikslumai):

Preliminari trasa: https://gis.panrs.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=fc04690106ea415ba0f338b0bb163a07

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email