2024, vasario 27, Antradienis

Sumažėjus žemės sklypų vertei nustatyti mežesni tarifai

Panevėžio miesto savivaldybės taryba patvirtino naujus žemės mokesčio tarifus.

Registrų centras atliko masinį žemės vertinimą ir 2018 m. sumažino miesto žemės sklypų vidutinę rinkos vertę.  Jie diferencijuojami atsižvelgiant į vieną ar kelis kriterijus: pagrindinę žemės naudojimo paskirtį; būdą; naudojimą arba nenaudojimą; dydį; mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį); žemės sklypo buvimo savivaldybės teritorijoje vietą. Kadangi Savivaldybės tarybai palikta pareiga nustatyti konkrečius tarifus (0,01–4 proc. sklypo vertės) miesto Taryba patvirtino iki 10 procentų mažesnius tarifus.

2018 m. tarifų intervalas bus 0,17–4 proc. Didžiausias – nenaudojamai (apleistai) žemei.

- Reklama -

Naujausi straipsniai