„Minties“ gimnazijos pirmajame aukšte, robotikos varžybų centro „RoboLabas“ kaimynystėje daugiau kaip 700 kv. m patalpos pritaikytos vienam iš septynių regioninių gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos tyrimų atviros prieigos (STEAM) centrui. Čia bus rengiamos ir įgyvendinamos įvairios ugdymo programos vaikams, mokiniai galės eksperimentuoti, atlikti laboratorinius, rengti brandos darbus, vyks konkursai, olimpiados, susitikimai su įvairių profesijų žmonėmis. Mokytojai galės tobulintis, kelti kvalifikaciją.

Atlikus remonto darbus – perplanavus ir suremontavus vidaus erdves, atnaujinus vandentiekio ir nuotekų, šildymo, vėdinimo, elektros sistemas, įrengus priešgaisrinės ir apsaugos signalizacijas, elektroninių ryšių tinklus – bus perkamos STEAM centrui būtinos laboratorinės priemonės bei baldai. Tam yra skirta per 472 tūkst. Eur iš Europos Sąjungos fondų.

Numatyta, kad STEAM centro patalpose veiks 4 laboratorijos: biologijos ir chemijos; fizikos ir inžinerijos; robotikos ir informacinių technologijų; Panevėžio specializuota dirbtinio intelekto galimybių pritaikymo laboratorija. Projekto tikslas – skatinti vaikus domėtis šių sričių mokslais ir tyrimais, jaunimą – rinktis tokias studijas, ugdyti kūrybiškumą, iniciatyvumą, verslumą ir lyderystę. Bendradarbiaujant mokslininkams, savivaldybėms bei verslininkams, mokiniams bus sudaromos sąlygos per pamokas ar po jų atlikti eksperimentinius tyrimus, konstruoti, modeliuoti, susipažinti su mokslo inovacijomis ir kt.

Planuojama, kad STEAM centras veiklą pradėti turėtų šių metų rudenį.

Print Friendly, PDF & Email