Šiais metais iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto lėšų smulkiajam ir vidutiniam verslui remti skirta 40 tūkst. Eur – 10 tūkst. Eur daugiau nei praėjusiais metais. Toks sprendimas priimtas šiandien vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje.

4 tūkst. Eur skirta įmonėms kreditų palūkanoms kompensuoti; 23 500 Eur – mugių, parodų ir kitų renginių išlaidoms padengti; 4 tūkst. Eur – darbuotojų mokymo, konsultavimo, kvalifikacijos įgijimo, kėlimo ar perkvalifikavimo kursų, seminarų išlaidoms padengti; 2 tūkst. Eur – naujai įregistruotų įmonių įsteigimo išlaidoms padengti; 1 tūkst. Eur – už įkurtas darbo vietas, gavus valstybės finansinę paramą vietinių užimtumo iniciatyvų projektams įgyvendinti (Užimtumo tarnybos administruojami projektai); 1 500 Eur – informacijos ir konsultacijų teikimo verslo kūrimo bei plėtojimo klausimais paslaugai pirkti.

Organizuoti tradicinį konkursą, kuriame skiriamos nominacijos ir pagerbiamos geriausios Panevėžio rajono verslo įmonės, skirta 4 tūkst. Eur.

Praėjusiais metais Savivaldybės tarybos patvirtintoje smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo sąmatoje buvo 30 tūkst. Eur. Sąmatą Savivaldybės taryba tvirtina Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos siūlymu, siekiant skatinti verslo kūrimą ir jau įkurto verslo plėtrą Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje.

2018 m. parama išlaidoms padengti dalyvaujant mugėse, parodose ir kituose renginiuose skirta 10-čiai įmonių, 13 naujai įregistruotų įmonių pasinaudojo parama įsteigimo išlaidoms padengti, 8-ioms palengvinta darbuotojų mokymo, konsultavimo, kvalifikacijos įgijimo, kėlimo ar perkvalifikavimo kursų išlaidų našta, taip pat teikta parama informacijos ir konsultacijų teikimo verslo kūrimo bei plėtojimo klausimais paslaugai pirkti ir kt.

Print Friendly, PDF & Email