vezimelis

Pagal ES fondų investicijų programos „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Jaunuolių dienos centrui skirtas finansavimas įgyvendinti „Harmonijos miesto“ projektą Panevėžyje.

Šiame kompleksinių paslaugų centre bus teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos, ankstyvosios reabilitacijos paslaugos vaikams su negalia, įvairių terapijų, logopedo, psichologo, reabilitologo, specialiojo pedagogo, judesio korekcijos ir kitos specializuotos paslaugos. Centro statybai skirtas žemės sklypas, esantis Aguonų g.–A. Baranausko g. sankirtoje.

Kompleksinių paslaugų centro „Harmonijos miestas“ statybos darbams įgyvendinti skirta virš 2,2 mln. Eur, iš jų: daugiau nei 1,9 mln. Eur ES struktūrinių fondų lėšos, likusios virš 336 tūkst. – LR valstybės biudžeto lėšos.

Print Friendly, PDF & Email