siaurukas

Viešajai įstaigai „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ ieškoma naujo vadovo – jis turėtų išmanyti turizmo marketingą ir turėti vadovaujamo darbo patirties. Pretendentų paraiškų laukiama iki gegužės 31 d.

Susisiekimo ministerija informuoja, kad konkursas VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ direktoriaus pareigoms eiti skelbiamas pakartotinai – balandžio mėn. skelbtame konkurse nesulaukus pakankamo galimų kandidatų susidomėjimo.

Pakartotiniame konkurse pakoreguoti reikalavimai kandidatams – ieškoma turizmo sritį išmanančių kandidatų, gebančių prisidėti prie šio unikalaus siauruko geležinkelio išsaugojimo, didinant jo patrauklumą turistams bei laipsniškai mažinant jo finansinę priklausomybę nuo valstybės dotacijų.

Konkurse laukiama kandidatų, turinčių aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir bent vienerių metų patirtį, vadovaujant ne mažesniam kaip 10 narių kolektyvui. Pretendentai į šios įstaigos direktoriaus pareigas turi išmanyti turizmo marketingą, Panevėžio regiono turizmo savitumą, taip pat būti susipažinę su Lietuvos, Panevėžio miesto ir rajono bei Anykščių rajono savivaldybių turizmo plėtojimo strategijomis ir programomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos, tarptautinių fondų, Europos bendrijos turizmo srities iniciatyvų programomis.

Konkurso dalyviai turės pateikti savo, kaip „Aukštaitijos siaurojo geležinkelio“ vadovo, veiklos programą. Detalią informaciją apie konkursą ir keliamus kvalifikacinius reikalavimus rasite čia.

Įstaigos vadovo konkurso dalyvius atrinks komisija, sudaryta iš įstaigos dalininkių: Anykščių rajono, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių bei Susisiekimo ministerijos atstovų. Pretendentų dokumentai konkursui priimami iki š. m. gegužės 31 d. imtinai.

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ be nuolatinio vadovo liko šių metų sausį, iš pareigų pasitraukus direktoriui Mindaugui Jucevičiui. Šiuo metu įstaigai laikinai vadovauja Infrastruktūros skyriaus vedėjas Linas Čerauskas.

XIX–XX amžių sandūroje nutiestas siaurasis geležinkelis kartu su stotimis ir kelių statiniais yra vertingas istorijos ir kultūros paveldo objektas. 1996 m. Aukštaitijos siaurojo geležinkelio kompleksas įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro statinių kompleksų ir ansamblių sąrašą.

Print Friendly, PDF & Email