siaurukas

Panevėžio apygardos teismas pripažino kaltu buvusį Siaurojo geležinkelio klubo vadovą Vismantą Užalinską dėl didelės vertės turto pasisavinimo, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo, dokumento suklastojimo, disponavimo suklastotu dokumentu.

Kaltinamajam skirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 4 metams 6 mėnesiams. Teismas nusprendė, kad nuosprendžiui įsiteisėjus V. U. turi būti suimtas ir privalo atlikti 6 mėnesių trukmės laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, likusios bausmės vykdymą teismas atidėjo 2 metams.

Teismas nusprendė, kad atlikęs bausmę pataisos namuose, V. Užalinskas privalo per tris mėnesius susirasti darbą. Jam taip pat uždrausta vienus metus išvykti už gyvenamojo miesto ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

Teismo sprendimu, iš V. Užalinsko valstybės naudai bus išieškota beveik 209 tūkst. Eur, t. y. tokia suma, kurią kaltinamasis pasisavino iš VšĮ Siaurojo geležinkelio klubo.

Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs teismas nustatė, kad iki 2014 m. oficialiai „siauruko“ klubui vadovavęs V. Užalinskas, net ir pasitraukęs iš klubo, toliau išliko faktiniu įstaigos vadovu, nors oficialiai klubui nuo 2014 m. vadovavo kiti paskirti asmenys.

Teismas konstatavo, kad būtent V. Užalinskas disponavo klubo dokumentais ir turtu, be jo žinios ir patvirtinimo nebuvo atliekami jokie mokėjimai, jis turėjo prieigą prie įmonės bankų sąskaitų ir galėjo atlikti bankinius pavedimus, vedė apskaitą ir apskaitė darbo užmokesčius, pildė apskaitos registrus, dalyvavo įstaigos sandoriuose.

Liudytojų parodymai, telefoninių pokalbių įrašai, kiti bylos įrodymai patvirtina, kad būtent V. Užalinskas inkriminuojamu laikotarpiu apgaulingai tvarkė įstaigos buhalterinę apskaitą, pateikė neteisingus duomenis apie pajamas, pelną ir turtą, klastojo dokumentus ir pasisavino didelės vertės Siaurojo geležinkelio klubui priklausantį turtą – beveik 209 tūkst. eurų.

Skirdamas bausmę V. Užalinskui teismas pažymėjo, kad kaltinamasis įvykdė vieną nesunkų, du apysunkius ir vieną sunkų nusikaltimus. Už sunkų nusikaltimą įstatymas numato vienintelę bausmės rūšį – laisvės atėmimą iki dešimties metų.

Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pasisavinto turto vertė net 21 kartą didesnė už ribą, nuo kurios kyla baudžiamoji atsakomybė, kaltinamasis žalos įstaigai neatlygino.

Teismas vertino ir tą aplinkybę, kad V. Užalinskas., siekdamas išvengti atsakomybės bei neigdamas savo kaltę, atsakomybę siekė perkelti nekaltam asmeniui – U. A.

Tačiau, teismo įsitikinimu, bausmės tikslus galima pasiekti ir paskyrus V. Užalinskui atlikti tik dalį laisvės atėmimo bausmės. Teismo vertinimu, minimalus šešių mėnesių laisvės atėmimo terminas kaltinamajam V. Užalinskui turės pakankamą poveikį, kad jis suvoktų padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą ir žalą visuomenei.

„Tokia bausmė leis kaltinamajam pajusti neigiamas savo veiksmų pasekmes ir įgyvendinti teisingumo principą“, – pažymėjo teisėjas Donatas Jatužis.

Panevėžio apygardos teismo nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.

 

Jolita Gudelienė

Panevėžio apygardos teismo pirmininko padėjėja

Print Friendly, PDF & Email