Norintieji savo lėšomis prisidėti prie gatvių asfaltavimo bei vandentvarkos tinklų įrengimo, šiuos darbus atliekant pirmumo tvarka, nuo šiol mokės mažiau, nes didesniąją darbų finansavimo dalį prisiims Savivaldybė. Be to, dabar į tokių prioritetą turinčių infrastruktūros darbų sąrašą įrašytas ir gatvių apšvietimo tinklų tiesimas.

Šios naujovės nurodytos Panevėžio rajono savivaldybės tarybos patvirtintame naujajame Infrastruktūros objektų projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto darbų, prie kurių finansavimo prisideda fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, tvarkos apraše.

Jame nustatytas bendrai finansuojamų objektų sąrašas: tai susisiekimo komunikacijos – vietinės reikšmės keliai, gatvės, šaligatviai, pėsčiųjų ir (ar) dviračių takai, privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės, kiti susisiekimo infrastruktūros objektai; vandentvarkos infrastruktūra – vandens tiekimo, buitinių, paviršinių nuotekų šalinimo tinklai bei apgyvendintų vietovių gatvių apšvietimo tinklai.

Aprašas taikomas, kai minimali susisiekimo komunikacijų darbų vertė – 15 tūkst. eurų. Pareiškėjams – fiziniams ar juridiniams asmenims – prisidėjimo dydis sumažintas perpus – nuo 40 iki 20 procentų.

Minimali vandentvarkos infrastruktūros objektų darbų vertė – 25 tūkst. eurų. Pareiškėjo prisidėjimo dydis taip pat sumažintas perpus – dabar bus nebe 40, o 20 proc.

Tiek pat reikės prisidėti ir norintiesiems savo gatvėse įrengti apšvietimo tinklus. Minimali objekto darbų vertė – 5 tūkst. eurų.

Pareiškėjas ar jo įgaliotas atstovas teikia nustatytos formos paraišką Savivaldybės administracijai iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d.

Savivaldybės administracija nagrinėja gautas paraiškas, jų atitiktį aprašo reikalavimams. Savivaldybės taryba iki einamųjų metų pabaigos priima sprendimą dėl sutikimo finansuoti objektų darbus.

Gyventojams savanorišku indėliu prisidedant infrastruktūros objektų darbų, nereikia laukti bendroje eilėje, ir rezultatas pasiekiamas greičiau.

Panevėžio rajono savivaldybėje 2018 m. prisidedant gyventojams Kirkūnų kaime išasfaltuota Žemdirbių gatvės dalis , Liūdynės kaime – Parko gatvės dali

Print Friendly, PDF & Email