Panevėžio miesto savivaldybėje vyko konkursas „Saulėtekio“ progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jį laimėjo 53 metų Sandra Jakštienė.

S. Jakštienė Kauno technologijos universitete įgijo socialinių mokslų daktaro laipsnį, vadybos ir verslo administravimo magistro bei verslo administravimo bakalauro laipsnius. Įvairiose aukštojo mokslo įstaigose yra dirbusi dėstytoja, lektore, docente, įvairių projektų koordinatore-mentore, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja. Pastaruoju metu ji dirba Utenos kolegijoje docente, yra Panevėžio vietos veiklos grupės asociacijos pirmininkė.

S. Jakštienė į mokyklos strateginio veiklos plano rengimą ketina įtraukti kiekvieną bendruomenės narį, sieks stiprinti komandinį darbą tarp pedagogų ir pagalbos specialistų, integruotų mokomųjų dalykų veiklas, ugdymosi procese ketina taikyti naujas technologijas, tobulinti verslumo ir kūrybiškumo laboratorijas, dalyvauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektinėje veikloje, kelti pedagogų kvalifikaciją, kurti teigiamą mikroklimatą ir kt.

Direktorė 5 metų kadencijai bus paskirta, kai pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą bus gautas atsakymas iš Specialiųjų tyrimų tarnybos.

Konkurse į „Saulėtekio“ progimnazijos direktoriaus pareigas dalyvavo 4 pretendentai.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email