2024, gegužės 23, Ketvirtadienis

Priimami prašymai gauti paramą maisto produktais

Panevėžio socialinių paslaugų centre (A. Mackevičiaus g. 55A) priimami prašymai 2019 m. paramai maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gauti.

Prašymai priimami pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 9 iki 15 val.; penktadieniais nuo 9 iki 15 val.

Parama maisto produktais skiriama asmenims, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį – 183 Eur.

Gyventojai kartu su prašymu turi pateikti:

1. Asmens tapatybės dokumentus ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje.

2. Vaiko (-ų) gimimo liudijimą (- us) ar asmens dokumentą (-us).

3. Pažymą apie pajamas (visų šeimos narių per paskutinius 3 kalendorinius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos).

4. Teismo nutartį dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaikų išlaikymo.

Teisę į paramą maisto produktais kitais atvejais (išimties tvarka), kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP dydžio (183 Eur), bet neviršija 2,4 VRP dydžių (292,80 Eur) per mėnesį turi šie asmenys (šeimos):

2.1. asmuo yra sukakęs pensinį amžių ir gyvena vienas;

2.2. asmuo yra neįgalus ir gyvena vienas;

2.3. šeima augina 3 ir daugiau vaikų;

2.4. šeima (vienas gyvenantis asmuo) patiria dideles išlaidas dėl jos (jo) nario (-ių) ligos, nelaimės ar kitais kriziniais atvejais ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus;

2.5. asmuo vienas augina vaikus;

2.6. šeima (-os) patiria socialinę riziką ir kai jai (joms) yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos.

Sprendimą skirti paramą išimties tvarka priima Socialinės globos ir pagalbos skyriaus vyriausioji socialinė darbuotoja. Informacija teikiama 105 kabinete, telefonas (8 45) 583 741.

- Reklama -

Naujausi straipsniai