2024, liepos 16, Antradienis

Priėmusieji ukrainiečius jau gali kreiptis dėl kompensacijos

reklama rubai

Gyventojai, kurie apgyvendino Ukrainos karo pabėgėlius, jau gali teikti prašymus kompensacijoms gauti. Norint tai padaryti prašome kreiptis į savivaldybės administraciją, kurioje registruotas būstas ar kitos gyventi tinkamos patalpos. Kompensacijomis gali pasinaudoti šalies gyventojai ir verslas, kurie leido arba leis karo pabėgėliams laikinai neatlygintinai apsigyventi būstuose, viešbučių, poilsio, gydymo arba sodų paskirties patalpose. Kompensacijoms iš valstybės biudžeto skirta 6,3 mln. eurų.

Laikinų būstų poreikis yra labai didelis. Kompensacija siekiama paskatinti būstų ar kitų tinkamų gyventi patalpų savininkus suteikti apgyvendinimą ukrainiečiams ir padidinti gyvenamųjų vietų pasiūlą. Siekiama, kad ukrainiečiai sklandžiai integruotųsi šalyje, apsigyventų ne tik Lietuvos didmiesčiuose, bet ir regionuose, kur yra darbo vietų, švietimo ir ugdymo galimybių vaikams.

Kompensacijos dydis už būsto suteikimą panaudos pagrindais ukrainiečiams priklauso nuo to, kiek patalpose apsigyveno asmenų. Už vieną apgyvendintą asmenį iš Ukrainos bus mokama 150 eurų, už kiekvieną paskesnį, apgyvendintą tame pačiame būste – po 50 eurų per mėnesį. Išmokos dydis nepriklauso nuo to, kurioje Lietuvos vietoje yra būstas, kuriame apgyvendinti ukrainiečiai.

Pirmą mėnesį nuo karo pabėgusius ukrainiečius gyventojai ir verslas turėtų priimti neatlygintinai, o kompensacija būstų ir kitų tinkamų gyventi patalpų savininkams mokama nuo antro mėnesio, bet ne daugiau kaip už 3 mėnesius ir neviršijant būsto panaudos sutarties galiojimo laikotarpio.

Kompensacijų skyrimo tvarka: kur kreiptis ir kokius dokumentus pateikti?

Kompensacija skiriama fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus viešuosius juridinius asmenis), kurie karo pabėgėliams iš Ukrainos perdavė nuosavybės teise valdomą būstą ar kitas tinkamas gyventi patalpas neatlygintai naudotis panaudos pagrindais, t. y. sudarė su ukrainiečiais būsto panaudos sutartį.

Panaudos sutartyje turėtų būti įrašyta sąlyga, kad nuo būsto perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dienos ir kompensacijos mokėjimo laikotarpiu su būsto išlaikymu susijusius mokesčius apmoka panaudos davėjas.

Panevėžiečiai, kurių išnuomotas būstas registruotas Panevėžio mieste, siekdami gauti kompensaciją, turėtų kreiptis į Panevėžio miesto savivaldybės priimamąjį. Kartu su prašymu reikia pateikti pagal Civilinio kodekso reikalavimus sudarytą būsto panaudos sutartį ar jos kopiją, kurioje nurodytas panaudos gavėjo vardas, pavardė, asmens kodas arba interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas) ir gimimo data, jei asmens kodo panaudos gavėjas neturi.

- Reklama -

Naujausi straipsniai