Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį vadovavo Valstybės gynimo tarybos posėdžiui, kuriame svarstytas Valstybės gynybos planas, aptarta valstybės mobilizacijos sistema, sprendžiama dėl 2024–2025 m. mandato Lietuvai dalyvauti tarptautinėse operacijose ir budėjimuose.

Prezidentas Valstybės gynimo tarybai pristatė Valstybės gynybos planą, kuriuo visuotinės gynybos principas įtvirtinamas praktinėmis priemonėmis. Šiuo planu valstybės gynybai sutelkiami visi valstybės ištekliai, bendram tikslui įtraukiamos ne tik valstybės institucijos, bet ir privatus sektorius, nevyriausybinės organizacijos, piliečiai.

Valstybės gynybos planu siekiama piliečiams, organizacijoms, verslui ir valstybės institucijoms parodyti, kokia būtų jų funkcija prireikus ginti valstybę. Visi galimi valstybės gynybos dalyviai skatinami įsitraukti, įvertinti savo galimybes prisidėti prie valstybės gynybos ir jai pasirengti. Planu yra nustatomi veiksmai ir užduotys, skirtos valstybės visuotinei gynybai nuo ginkluoto užpuolimo, įtvirtinamas visuotinis pasiruošimas gynybos užduotims ir mokymas.

Valstybės gynimo taryba nutarė patvirtinti Valstybės gynybos planą. Planas ir jo grafinė santrumpa paskelbta Prezidento interneto svetainėje: https://lrp.lt/lt/gynybos-planas/41496.

Valstybės gynybos plano tikslams įgyvendinti bus iš valstybės ir savivaldos institucijų, ūkio subjektų, nevyriausybinių organizacijų bei pilietinės visuomenės atstovų sudaroma Nacionalinė visuotinės gynybos koordinavimo taryba.

Apsvarsčiusi valstybės mobilizacijos sistemos būklę Valstybės gynimo taryba nutarė:

  • Siekti suformuoti valstybės gyvybiškai svarbių funkcijų užtikrinimo pajėgumą, paremtą civilinių mobilizacinių institucijų, ūkio subjektų bei funkcijos užtikrinimo procese dalyvaujančių organizacijų įsitraukimu, mobilizacinių išteklių ir rezervų kaupimu.
  • Rekomenduoti Vyriausybei iki 2024 m. pabaigos įdiegti integralią civilinio mobilizacinio personalo rezervo apskaitos sistemą, kurios pagrindu būtų vykdoma tokio personalo savalaikė apskaita bei informacijos valdymas.
  • Rekomenduoti įgyvendinti nacionalinio lygio mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybas.

Valstybės gynimo taryba taip pat pritarė pasiūlymams dėl Lietuvos dalyvavimo tarptautinėse operacijose ir budėjimuose 2024–2025 metais.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email