2024, birželio 21, Penktadienis

Prašoma ginti viešąjį interesą dėl kultūros paveldo išsaugojimo

reklama rubai

Pilietinė iniciatyvinė grupė “Išsaugoti”Garsą” 2019 – 09 – 03 pateikė prašymą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Panevėžio miesto Tarybai, Panevėžio apygardos prokuratūrai dėl viešojo intereso gynimo. Jame prašoma kreiptis į prokuratūrą arba į teismą dėl viešo intereso gynimo, sustabdant statybos leidimo galiojimą.

Susipažinę su Valstybinės teritorijų planavimo ir Statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vidurio Lietuvos Statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau – VTPSI departamentas) atsakymais į pilietinės iniciatyvinės grupės ,,Išsaugoti ,,Garsą‘‘ kreipimąsi dėl galimų Statybos ir kitų LR įstatymo pažeidimų išduodant statybos leidimą KC ,,Garsas‘‘ pastatui ,,rekonstruoti‘‘, jį visiškai nugriaunant, kuriuose teigiama, kad ,,leidimas rekonstruoti išduotas teisėtai‘‘, teigiame, kad mūsų prašymai buvo išnagrinėti netinkamai, nes išduodant leidimą buvo akivaizdžiai nesilaikoma LR Statybos įstatymo ir LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimų.

Panevėžio miesto savivaldybė, planuodama vykdyti statybos darbus kultūros paveldo vietovėje, privalėjo kreiptis į Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (jo teritorinį padalinį) dėl specialiųjų paveldosaugos reikalavimų ir projektų sprendinių atitikties nustatytiems paveldosaugos reikalavimams, tačiau to nepadarė. VTPSI Vidurio Lietuvos Statybos valstybinės priežiūros departamentas turėjo nustatyti LR Statybos įstatymo ir LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimus ir sustabdyti statybos leidimo galiojimą, tačiau to nepadarė.

Viešas interesas reikalauja, jog LR įstatymų būtų laikomasi, jie galiotų visiems vienodai, kad vertingi visuomenei objektai ir vietovės būtų ginami ir saugomi.

Peticiją dėl planuojamo nugriauti KC ,,Garsas‘‘ pastato Respublikos g. 40 ir 90 metų senumo kinoteatro išsaugojimo pasirašė trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt šeši piliečiai . Jie reikalauja, kad kino teatras „Garsas“, Respublikos g. 40, Panevėžys, būtų paskelbtas nekilnojamuoju kultūros paveldo objektu. Viešasis interesas reikalauja, kad šios KC ,,Garsas‘‘ ir aplinkinės teritorijos vertingosios savybės būtų išsaugotos.

 

Pilietinės iniciatyvinės grupės “Išsaugoti “Garsą” vardu

Donatas Malinauskas

- Reklama -

Naujausi straipsniai