2024, balandžio 18, Ketvirtadienis

Poryt prasideda priėmimas į gimnazijas

Nuo sausio 25 d. prasideda priėmimas į gimnazijų I ir III klases. Į I klases mokiniai priimami centralizuotai. Gimnazijų mokiniai, kurie pageidauja tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą tos pačios gimnazijos III klasėje, iki sausio 25 d. gimnazijos direktoriui teikia prašymus. Norintys pakeisti mokymosi įstaigą į III klasę priimami centralizuotai.

Centralizuotai vaikus priima Švietimo ir jaunimo reikalų skyrius (Topolių al. 12, 30 kab.) iki vasario 28 d. Nuo kovo 1 d. tęsiamas priėmimas į laisvas vietas (II etapas) pagal prašymo padavimo datą ir laiką.

Reikalingi dokumentai:

         I klasė. Prašymo popierinis ar elektroninis variantas (3 priedas). Vaiko gimimo liudijimas ir jo kopija; vaiko sveikatos pažymėjimas (forma 027-1/a, iki 18 metų) ar galiojančio iki einamųjų metų gruodžio 31 d. pažymėjimo kopija; mokyklos antspaudu ir vadovo parašu patvirtinta pažyma apie I pusmečio ar I trimestro mokymosi pasiekimus; pažymėjimas (baigus pagrindinio ugdymo programos I dalį) ir jo kopija (iki birželio 9 d.); 2 nuotraukos (3×4, pateikiamos į mokyklą iki rugsėjo 1 d.).

         III klasė. Prašymo popierinis ar elektroninis variantas (4 priedas). Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė) ir jo kopija; vaiko sveikatos pažymėjimas (forma 027-1/a, iki 18 metų) ar galiojančio iki einamųjų metų gruodžio 31 d. pažymėjimo kopija; mokyklos antspaudu ir vadovo parašu patvirtinta pažyma apie I pusmečio ar I trimestro mokymosi pasiekimus; pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas ir jo kopija (iki birželio 9 d.); pažyma apie užsienio kalbų mokėjimo lygį (iki birželio 9 d.); 2 nuotraukos (3×4, pateikiamos į mokyklą iki rugsėjo 1 d.).

Atkreipiame dėmesį: prašymai bus priimami, registruojami ir be sveikatos pažymėjimų. Juos Švietimo ir jaunimo reikalų skyriui būtina pristatyti iki birželio 9 d.

Nustatytos formos prašymus Švietimo ir jaunimo reikalų skyriui kviečiame teikti el. p. priemimas.mokyklos@panevezys.lt. Prašymo forma užpildoma (būtinai pasirašoma), nuskenuojama ir siunčiama (kitus dokumentus pateiksite per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos). Prašymai el. paštu pradedami siųsti sausio 25 d. 8 val. Jie bus registruojami pagal padavimo datą ir laiką. Neregistruojami, jeigu trūksta reikalingų duomenų ar pateiktieji neteisingi, jeigu prašymas pateiktas anksčiau nurodytos priėmimo dienos ir laiko (tokiu atveju jums bus pranešta).

         Daugiau informacijos – www.panevezys.lt – Priėmimas į mokyklas, tel. 50 13 86 arba el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt .

- Reklama -

Naujausi straipsniai