2024, gegužės 22, Trečiadienis

Patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės Neįgaliųjų reikalų taryba

Šiandien Tarybos posėdyje buvo sudaryta Panevėžio miesto savivaldybės Neįgaliųjų reikalų taryba ir patvirtinta jos sudėtis bei nuostatai.

Ši taryba bendradarbiaus su Savivaldybės institucijomis, įstaigomis, organizacijomis ir bendruomenėmis, veikiančiomis neįgaliųjų socialinės integracijos srityje,prisidės sprendžiant svarbiausius neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus, rinks informaciją apie Panevėžio miesto neįgaliųjų socialines problemas bei poreikius. Neįgaliųjų reikalų taryba bus visuomeninė patariamoji ir konsultacinė institucija, padedanti formuoti Savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos politiką, padės užtikrinti neįgalių visuomenės narių dalyvavimą neįgaliųjų socialinės integracijos formavimo procese Panevėžio mieste.

Tarybos posėdyje taip pat buvo patvirtinti 13 narių, kurie sudarys Panevėžio miesto savivaldybės Neįgaliųjų reikalų tarybą. Ši Taryba galios Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui.

Neįgaliųjų reikalų tarybą sudaro:

Jonas Dumša – Panevėžio miesto bendruomenės atstovas;

Maurikijus Grėbliūnas – Panevėžio miesto savivaldybės tarybos Bendruomenių, socialinių reikalų, sveikatos ir sporto komiteto atstovas;

Rasa Urbonavičienė – Panevėžio miesto savivaldybės administracijos atstovė;

Jolita Puleikytė – Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų atstovė;

Dainė Šilienė – Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų atstovė;

Kristina Baltramaitytė – Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų atstovė;

Rūta Pranculienė – Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų atstovė;

Jurmantas Maselis – nevyriausybinių organizacijų atstovas;

Vilius Glušokas – nevyriausybinių organizacijų atstovas;

Irma Zabulionytė – nevyriausybinių organizacijų atstovė;

Vilma Skukauskaitė – nevyriausybinių organizacijų atstovė;

Žana Semičiovė – nevyriausybinių organizacijų atstovė;

Rasa Šnyrienė – nevyriausybinių organizacijų atstovė.

- Reklama -

Naujausi straipsniai