2024, birželio 12, Trečiadienis

Paskirstytos pusmetinės valstybės dotacijos politinėms partijoms

Spalio 27 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) priėmė sprendimą dėl 2022 m. II pusmečio valstybės biudžeto asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti dydžio nustatymo. 

VRK sprendimu politinėms partijoms paskirstyti 2 926 075 eurai. Konkrečios sumos nustatytos pagal tai, kiek kuri partija gavo balsų per pastaruosius Savivaldybių tarybų, Europos Parlamento ir Seimo rinkimus bei pagal Politinių partijų įstatymo 21 straipsnio 6 dalį.

2022 m. II pusmečio valstybės asignavimai politinėms partijoms:

Eil. nr. Politinė partija Valstybės biudžeto asignavimų suma
1. Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai 812 334
2. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 518 822
3. Lietuvos socialdemokratų partija 399 258
4. Liberalų sąjūdis 239 233
5. Darbo partija 226 673
6. Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 175 932
7. Laisvės partija 149 122
8. Lietuvos lenkų rinkimų akcija – krikščioniškų šeimų sąjunga 147 621
9. Lietuvos regionų partija 98 962
10. Partija „Laisvė ir teisingumas“ 81 078
11. Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) 77 040
Iš viso 2 926 075

 

Iš viso 2022 m. valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms sudaro 5 854 000 eurų.

VRK valstybės dotacijas politinėms partijoms paskirsto du kartus per metus – iki kiekvienų metų balandžio 15 d. ir iki lapkričio 15 d. dienos.

Asignavimų politinėms partijoms skyrimo tvarka yra patvirtinta Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatyme, o bendra asignavimų suma numatoma kalendorinių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme.

- Reklama -

Naujausi straipsniai