2024, gegužės 22, Trečiadienis

Paskirstytos lėšos vaikų ir jaunimo meno bei tautinio meno kolektyvų veiklos projektams

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius paskirstė lėšas vaikų ir jaunimo meno projektams ir tautinio meno kolektyvų veiklos projektams. 27 projektams padalyti 25 tūkst. Eur. Skaičiuojama, kad šiemet projektinėse veiklose galės dalyvauti per 15 tūkst. 600 jaunųjų panevėžiečių.

Vertinant paraiškas prioritetas buvo teikiamas projektams, kurių veiklose ketinama skatinti individualių jaunųjų meno kūrėjų gebėjimus, didinti profesionaliojo meno ir kultūros prieinamumą formaliajame ugdyme, minint Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ šimtmetį, plėsti kultūrines ar menines inovacijas.

Bendru komisijos sprendimu po 1770 Eur skirta Vytauto Žemkalnio gimnazijos tautinių šokių ansamblio „Kanapėlė“ ir Juozo Balčikonio gimnazijos tautinio meno kolektyvo „Siaustinis“ veikloms. 1730 Eur atiteko Panevėžio kultūros centro projektui „Šimtmečio skraistę praskleidus“, 1720 Eur – Panevėžio muzikos mokyklos projektui „Skambėkit kanklės“, 1710 Eur – Vytauto Žemkalnio gimnazijos XIII Lietuvos jaunimo dainuojamosios poezijos festivaliui-konkursui „Mano senas drauge…“, skirtam Elenai Mezginaitei atminti. 1350 Eur numatyti Panevėžio moksleivių namų projektui „Moksleivių šėltinis“, 1320 Eur – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos renginiui „Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS“, po 1300 Eur skirta „Žemynos“ progimnazijos projektui „Šimtmečio dainų šventę pasitinkant“ ir „Vilties“ progimnazijos tarptautiniam vaikų ir jaunimo tautinių šokių festivaliui „Mes nupinsim šokių pynę“. 1100 Eur atiteko Panevėžio muzikos mokyklos kanklininkių ansamblio „Ašarėlė“ koncertinei programai „Skambėk AŠARĖLE 30“, 1080 Eur – Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos projektui „Tautos išmintis – mūsų ateitis“. Bendru komisijos sprendimu 940 Eur skirti Juozo Miltinio gimnazijos renginiui „SU – MENĖK TŪSAS“, po 900 Eur – Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos projektui „Teatras prasideda nuo… bibliotekos“ ir „Vilties“ progimnazijos projektui „Pasibelski į duris, prieš akis – Panevėžys!“. 650 Eur skirti Panevėžio gamtos mokyklos renginiui „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“, 580 Eur – Beržų progimnazijos projektui „ATRAKINK KULTŪRĄ“, 570 Eur – lopšelio-darželio „Purienos“ projektui „Gamtos spalvos“, 550 Eur – Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro tarptautiniam neįgaliųjų teatro festivaliui „Širdys vilčiai plaka“ ir tęstiniam neįgaliųjų muzikos festivaliui „Meno sūkurys“, 530 Eur – Pradinės mokyklos projektui „Spalvota muzika“, 510 Eur – Panevėžio švietimo centro projektui „Kelionė laiku: baltų zodiako ženklai ir STEAM“. 490 Eur numatyta „Minties“ gimnazijos konkursui-šventei „Muzikinė mintis-24“, 430 Eur – Beržų progimnazijos projektui „Pažink spalvų pasaulį“, 400 Eur – Panevėžio dailės mokyklos XII tarptautiniam vaikų ir jaunimo miniatiūros konkursui, 390 Eur – Panevėžio muzikos mokyklos tarptautiniam jaunųjų atlikėjų-pianistų konkursui „Muzikinis pavasaris“, 380 Eur – lopšelio-darželio „Rūta“ projektui „Vaikystės paletė – 8“, 330 Eur – Kazimiero Paltaroko gimnazijos renginiui „Šokim šokimėlį“, 300 Eur – Panevėžio dailės mokyklos piešinių konkursui „Seku, seku pasaką“.

Kasmet vaikų ir jaunimo meno projektams skiriamomis lėšomis siekiama ugdyti bei stiprinti vaikų ir jaunimo menines kompetencijas, gebėjimus, talentus, didinti užimtumą.

- Reklama -

Naujausi straipsniai