Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas finansavimas bendruomeninės veiklos projektams. Klaipėdos mikrorajono bendruomenės pirmininkės Jūratės Pauliukienės vadovaujama išplėstinė seniūnaičių sueiga 61 828  Eur paskirstė 19 projektų.

Po 3500 Eur – Marijonų mikrorajono bendruomenei (projektas „Socialinių ryšių stiprinimas Marijonų mikrorajono vietos gyventojų bendruomenėje“), Šaltiniečių bendruomenei („Savaitgalio vaikų stovyklėlė „Šaltinėlis“),  Asociacijai Liekupio bendruomenė („Pažinimo džiaugsmas jungia mūsų širdis“), Panevėžio Klaipėdos mikrorajono vietos bendruomenei („Prasmingas bendravimas mokantis kartu III“), Panevėžio miesto Aukštaičių-Žemaičių bendruomenei („Bendruomeniškumo medis“), Panevėžio Gamtininkų vietos bendruomenei („Dar pabūkim“), Panevėžio Rožyno bendruomenei („ŽMOGUS – Žaisk, Mėgink, Organizuok, Gyvenk, Ugdyk, Svajok 2019“), VšĮ „Dailusis ornamentas“ („Kūrybiškas laisvalaikis – socialinės atskirties mažinimui – 2“), Panevėžio Tango bendruomenei („Argentinietiškas Tango Panevėžyje“),  Panevėžio vietos bendruomenei „Už upės“  („Didieji pokyčiai mūsų lėkštėje“),  Asociacijai „Laikas sportuoti“ („Sporto virusas“) VšĮ „Ne imti, bet duoti“ („Ne imti, bet duoti“), Pilietiniam judėjimui „Kartu“ („Maži darbai kuria didelę Lietuvą“);

3499,5 Eur – VŠĮ Šv. Juozapo globos namams (Socialiai pažeidžiamų asmenų maitinimas Panevėžio labdaros valgykloje  „Betliejus“);

3363 Eur – Panevėžio esperanto klubui „Revo“ (Festivalis „Lenkų kultūra ir Esperanto“);

3000 Eur – Panevėžio vietos veiklos grupei („Panevėžys atviras savanorystei“);

2011 Eur – Laisvalaikio klubui “Vaiva” („Iššūkiai ir galimybės moteriai XXI-ajame amžiuje“);

2900 Eur – Asociacijai „Bibliotekininkų klubas“ (Panevėžio miesto senjorų gyvenimo kokybės ir pozityvaus mąstymo gerinimas“);

1554,5 Eur – Žemaičių kultūros draugijos Panevėžio skyriui („Žmogau žmogaus rek (Žmogui žmogaus reikia).

Rezerviniame sąraše liko VšĮ “Šeimos erdvė”, LPF „Maisto banko“, Panevėžio aklųjų ir silpnaregių bendrijos „Žvilgsnis“, VĮ Naujieji projektai, Asociacijos Rūko gatvės bendruomenė, Panevėžio Švč. Trejybės rektorato, Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto, Asociacijos „Bitės namai“, VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro, Panevėžio bendruomenės “Senamiestietis”, VšĮ Aukštaitijos krepšinio mokykla, Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos, Saviugdos klubo “AUK”, Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyriaus, Panevėžio diabeto draugijos „Viltis“, Panevėžio gėlininkų draugijos, Asociacijos “Kalbų medis, Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos “Apskritasis stalas” ir Panevėžio jachtklubo projektai.

Bendruomeninei veiklai stiprinti iš viso buvo pateikti 47 projektai. Prioritetas skirstant lėšas buvo teikiamas mieste registruotoms bendruomenėms ir organizacijoms, šioms veiklos sritims: socialinė veikla socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams, vaikų ir jaunimo užimtumas, kultūrinė ir šviečiamoji, sporto ir sveikatinimo, bendruomeninė veikla ir kt. bendruomenės sutelktumą, gyvenimo kokybę gerinanti veikla, akcijos ir iniciatyvos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Print Friendly, PDF & Email