2024, gegužės 25, Šeštadienis

Panevėžyje – mokinių dalyvaujamasis biudžetas

Panevėžio miesto savivaldybės taryba patvirtino Panevėžio miesto savivaldybės mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą. Mokinių dalyvaujamasis biudžetas – tai demokratiškas sprendimų priėmimo procesas, kai mokiniai siūlo idėjas ugdymo procesui, viešosioms erdvėms tobulinti, už jas balsuoja ir išrenka labiausiai patikusias. Šiame procese, išskyrus balsavimą, dalyvauja mokyklos administracija, mokytojai.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje 29 gimnazijos įgyvendina mokinių dalyvaujamąjį biudžetą, siekiama paskatinti ir 6 Panevėžio miesto gimnazijų – Juozo Balčikonio, 5-osios, Juozo Miltinio, Vytauto Žemkalnio, „Minties“ ir Raimundo Sargūno sporto gimnazijos – pilietiškumą, kūrybinškumą, ugdyti moksleivių finansinio raštingumo bei verslumo įgūdžius. Įgyvendinant šią iniciatyvą bus siekiama didinti mokinių įsitraukimą į gimnazijos veiklas, kurti atvirą, pasitikėjimu grįstą sprendimų priėmimo kultūrą, skatinti gimnazijas tvarkyti ir puoselėti viešąsias erdves, stiprinti mokinių ir mokyklų bendruomenes, skatinant jas prisidėti prie pilietinio ugdymo stiprinimo, mokinių įtraukimo į sprendimų priėmimą didinimo.

Patvirtinus aprašą taps aiškesnė ir tikslesnė prašymų teikimo Savivaldybei tvarka, iniciatyvos teikimo ir vertinimo atranka gimnazijose, mokinių balsavimas už siūlomą įgyvendinti mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvą, lėšų naudojimo, atsiskaitymo tvarka ir reikalavimai mokinių dalyvaujamojo biudžeto vykdytojams.

Mokyklos, norinčios dalyvauti iniciatyvos konkurse, iki einamųjų metų gegužės 31 d. (imtinai) Savivaldybei turės pateikti mokyklos direktoriaus ar jo įgalioto asmens pasirašytą laisvos formos prašymą dėl ketinimo dalyvauti konkurse. 2024 m. galės būti finansuojami iki 6 Savivaldybės gimnazijų konkursui pateiktų idėjų pasiūlymų, kiekviena mokykla finansavimą galės gauti vienam idėjos pasiūlymui įgyvendinti. Iniciatyvai bus skiriama iki 400 Eur savivaldybės biudžeto lėšų, Savivaldybė finansuos ne daugiau kaip 80 proc. numatytų lėšų, mokykla prie idėjos įgyvendinimo turės prisidėti bent 20 proc. mokyklos biudžeto lėšų.

Šiemet mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvoms iš Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto skirta 2500 Eur.

- Reklama -

Naujausi straipsniai