vanduo

Panevėžio miesto savivaldybė drauge su septyniais miestais iš įvairių Baltijos jūros regiono šalių prieš keletą metų ėmėsi iniciatyvos ir sutelkė bendras jėgas Baltijos jūros regiono vandens kokybei gerinti. Tam buvo sukurta Miestų akceleratorių programa. Prasidėjus programai buvo organizuojami susitikimai, vyko diskusijos Baltijos jūros aplinkos būklės ir bendruomenės subalansuotos plėtros klausimais, parengti Baltijos jūros veiksmų išsaugojimo planai. Šiemet Panevėžys jungiasi prie Baltijos jūros miestų akceleratorių klubo, vienijančio pasaulio ekspertus, savivaldybių darbuotojus, kurie bendromis jėgomis ieškos inovatyvių sprendimų, gerinančių vietos vandens kokybę, sieks užkirsti kelią atliekų patekimui į vietos vandenis.

Savivaldybei dalyvaujant Baltijos jūros miestų akceleratorių programos veikloje buvo sutvarkyta bei miesto bendruomenės reikmėms pritaikyta Nevėžio upės pakrantė. Baltijos jūros miestų akceleratorių klubas vienys inovatyviausius, šiuolaikiškiausius miestus, kuriems rūpi Baltijos jūros ateitis. Taip Savivaldybė prisidės prie klimato kaitos pokyčių švelninimo, žaliojo miesto įvaizdžio kūrimo.

Primename, kad vienas iš Panevėžio strateginių tikslų – aplinkos kokybės gerinimas. Panevėžio miesto savivaldybė yra parengusi Baltijos jūros išsaugojimo veiksmų planą, taip pat – Mėlynąją strategiją. Šis dokumentas – investicinis planas, padėsiantis pritraukti privačių investuotojų, sprendžiant subalansuotos vandentvarkos problemas mieste.

Baltijos jūros miestų akceleratorių programa – tai platforma, kurioje dalyvauja viešojo ir privataus sektoriaus organizacijos bei institucijos, tiriančios ir drauge kuriančios novatoriškas idėjas, susijusias su vietos vandentvarkos iššūkiais ir tvarumo tikslais.

Komunikacijos skyrius

Print Friendly, PDF & Email