Nuo šių metų pradžios Panevėžio miesto įstaigos – Panevėžio socialinių paslaugų centras, Jaunuolių dienos centras, VšĮ Šv. Juozapo globos namai, Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras, pasiruošė teikti laikino atokvėpio paslaugas asmenims, kurie prižiūri žmones su negalia, senjorus namuose. Laikino atokvėpio paslauga, priklausomai nuo poreikio, gali būti organizuojama kaip pagalba į namus ir (arba) socialinė globa ir teikiama asmens namuose ir (arba) įstaigoje.

„Laikino atokvėpio paslauga yra itin reikalinga pagalba prižiūrintiems žmones su negalia. Besinaudojantys šia paslauga gyventojai turi galimybę nors trumpam atsikvėpti ir sutvarkyti neatidėliotinus reikalus, nuvykti į sveikatos priežiūros įstaigą ar tiesiog trumpam pailsėti nuo kasdienių rūpesčių “, – sako Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus vedėja Audronė Grainienė.

Kas šiuo metu gali naudotis laikino atokvėpio paslauga? Laikino atokvėpio paslaugos naudos gavėjais laikomi suaugusio asmens, turinčio negalią, šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo asmuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos ir kt.) ir globėjai (rūpintojai), kurie gyvena kartu su suaugusiu asmeniu, turinčiu negalią, ir namuose jį augina, prižiūri ir (ar) globoja.

Laikino atokvėpio paslaugas gali teikti socialiniai darbuotojai, psichologai, socialiniai pedagogai, individualiosios priežiūros personalas ar kiti socialinių paslaugų bei sveikatos priežiūros srities darbuotojai, kurie turi bent metų patirtį dirbdami su negalią turinčiais ar senyvo amžiaus žmonėmis.

Artimieji turi suteikti visas tuo metu prižiūrimam ar slaugomam asmeniui būtinas priemones arba apmokėti išlaidas už maistą, higienos priemones, įvairių įstaigų lankymą. Pačiam darbuotojui taip pat turi būti sudaromos sąlygos darbui, maitinimuisi, o jei reikia likti nakvoti – miegui.

Laikino atokvėpio paslaugos yra iš dalies mokamos, bet priklauso nuo negalią turinčio suaugusio asmens ar vaiko pajamų. Informaciją dėl paslaugų apmokėjimo rasite www.panevezys.lt- Gyventojams – Socialinė sritis – Socialinės paslaugos.

Paprastai negalią turintys asmenys gali gauti tikslines kompensacijas, šalpos pensijas arba netekto darbingumo pensijas. Jeigu asmens ar šeimos pajamos, tenkančios vienam nariui, yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (256 Eur), laikino atokvėpio paslauga teikiama nemokamai. Pagalbos į namus paslaugos kainuoja iki 20 proc. negalią turinčio asmens pajamų. Dienos arba trumpalaikė socialinė globa – iki 50 proc. asmens pajamų.

Dėl laikino atokvėpio paslaugos gavimo asmenys gali kreiptis tiesiogiai arba  el. paštu į laikino atokvėpio paslaugą teikiančią įstaigą ne vėliau kaip likus 20 darbo dienų iki laikino atokvėpio paslaugos pageidaujamos gavimo pradžios.

Print Friendly, PDF & Email