2024, gegužės 21, Antradienis

Panevėžyje galėtų įsikurti autonomiškas mokslo ir studijų centras

Šalies valdžios planuojamas valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas reikalauja skubių sprendimų ir dėl aukštojo mokslo perspektyvų Panevėžyje. Savivaldybėje vyko diskusija, kurioje dalyvavo Savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, KTU rektorius prof. Petras Baršauskas, Panevėžio kolegijos, verslo bei kitų asocijuotų struktūrų atstovai.

„Mūsų pagrindinis tikslas – išlaikyti regiono konkurencinį potencialą ir akademines studijas mieste. KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto (PTVF) pagrindu norėtume vystyti specializuotas, tarptautiniu mastu patrauklias mechatronikos, robotikos ir informacinių technologijų universitetines studijas ir mokslą. Tam pritarė ir KTU rektorius prof. Petras Baršauskas, verslo atstovai“, – sakė mero pavaduotojas Petras Luomanas.

Šią savaitę Savivaldybė Ministrui Pirmininkui pateiks viziją, kaip įsivaizduoja ateities Panevėžį ir studijų perspektyvas. Aukščiausiai šalies valdžiai bus pasiūlyta PTVF pagrindu kurti instituciškai unikalų universitetinio mokslo ir studijų centrą, kuris specializuotųsi mechatronikos, informacinių technologijų bei robotų inžinerijos srityse. Savivaldybės nuomone, tai galėtų būti autonominė institucija, tačiau galimi ir kiti variantai.

Taip pat siūloma sudaryti sąlygas kolegijai organizuoti 5 lygio (ISCED 5) aukštojo mokslo trumpąsias studijas, siekiant atitikti regiono darbo rinkos kvalifikacijos poreikius, išnaudoti profesinio rengimo įstaigų turimus praktinio mokymo žmogiškuosius bei infrastruktūrinius išteklius.

Vizijai įgyvendinti numatyta suvienyti įvairias suinteresuotas institucijas: Savivaldybę, verslą, mokyklas, Mechatronikos centrą, kolegiją, profesines mokyklas bei STEAM centrą.

- Reklama -

Naujausi straipsniai