2024, liepos 18, Ketvirtadienis

Panevėžio rajono savivaldybėje šurmuliavo gausus bendruomenininkų būrys

reklama rubai

Balandžio 21 d. Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos nariai ir svečiai rinkosi į visuotinį narių susirinkimą.

Pirmininkė dėkojo susirinkusiems bendruomenininkams ir svečiams už buvimą ir ėjimą į priekį kartu. Džiaugėsi, jog šiandien kaimo gyventojams svarbi ne tik jų gyvenamoji vietovė, vietos problemos ir rūpesčiai, tačiau bendruomenininkai nėra abejingi susiklosčiusiai situacijai šalyje ir pasaulyje. Žmonės turi labai daug noro padėti ir tai pasireiškia per stiprias bendruomenes, kad ir kokioje seniūnijoje jos bebūtų, kad ir kokia veikla jos užsiimtų, ten žmonės jaučiasi vieni kitiems reikalingi, neapleisti, nevieniši. Net ir tuomet, kai karantino sąlygos buvo apribojusios judėjimo laisvę ar galimybę gauti svarbiausių produktų, tikros bendruomenės rūpinosi savo nariais, padėjo sunkiausiu metu. O šiandien, kai netoliese vyksta karas, bendruomenės nelieka nuošaly. Jos telkiasi, imasi įvairiausių iniciatyvų, kad galėtų padėti į šalį atvykstantiems karo pabėgėliams. Pirmininkė susirinkusiems linkėjo, kad to įkvėpimo, noro veikti, kurti, padėti neužgesintų net pats sunkiausias laikotarpis.

Susirinkimo metu pristatytos ir vienbalsiai patvirtintos Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos 2021 metų veiklos, finansinė, Revizijos komisijos ataskaitos, aptartas 2022 metų veiklos planas.

Susirinkusieji, už ilgametį darbą ir atsidavimą, nuoširdžiais plojimais dėkojo Panevėžio r. bendruomenių sąjungos tarybos nariams Angelinai Andriušaitienei (Miežiškių sen.), Kazimierui Binkiui (Naujamiesčio sen.) ir Mildai Tamokaitienei (Vadoklių sen.) nusprendusiems, dėl asmeninių priežasčių, nebetęsti veiklos sąjungos taryboje. Nuo šiol Miežiškių seniūnijai taryboje atstovaus Jolanta Silgienė, Vadoklių seniūnijai – Jūratė Žilinskienė.

Seimo narė Guoda Burokienė bendruomenių atstovams linkėjo susitelkimo, iniciatyvumo ir kad žodžiai „ne dabar“ netaptų „niekada“. Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, vicemeras Antanas Pocius džiaugėsi bendruomenių iniciatyvomis, darbščiais ir veikliais rajono žmonėmis.  Administracijos direktorius Eugenijus Lunskis nudžiugino bendruomenininkus žinia, jog dar šiais metais planuojama padvigubinti paramą bendruomenių veiklai. Panevėžio r. visuomenės sveikatos biuro direktorius Andrius Busila kvietė bendruomenių atstovus rūpintis savo narių sveikatos įgūdžių ugdymu, o turint idėjų, jomis pasidalinti su biuro darbuotojais ir kartu jas įgyvendinti. Linkėjimus perdavė Europarlamentaro Bronio Ropės padėjėja Jūratė Žilinskienė ir  Seimo nario Tomo Tomilino padėjėja Regina Patalauskienė. Panevėžio rajono tarybos narė, Europarlamentaro Juozo Oleko padėjėja Modesta Petrauskaitė džiaugėsi besišypsančiais ir laimingais Panevėžio rajono žmonėmis. Panevėžio rajono Vietos Veiklos Grupės komunikacijos specialistas Dainius Grižas bendruomenininkams pristatė galimybę gauti paramą vietos projektams iš VVG strategijos lėšų, kvietė dalyvauti Panevėžio r. bendruomenių sąjungos ir Panevėžio r. VVG organizuojamoje iniciatyvoje „Kaimynai-kaimynams“. Panevėžio miesto ir rajono policijos bendruomenių pareigūnė Sandra Kareckė pasveikinusi susirinkusius kvietė juos dalyvauti atrankoje, išklausyti šešių savaičių mokymus ir tapti policijos darbuotojais. Panevėžio kredito unijos pardavimų skyriaus vadovė Ramunė Šimaitytė džiaugėsi bendradarbiavimu su rajono bendruomenėmis bei sąjunga, pristatė dar vieną Kredito unijos paslaugą – seifų nuomą. Seniūnų vardu bendruomenininkus sveikino ir linkėjimus niekada nepavargti perdavė Vadoklių seniūnijos seniūnė Milda Tamokaitienė.

Visuotinio susirinkimo metu paskelbti ir apdovanoti Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos organizuotų konkursų „Mūsų kaimo šviesuolis 2021“ ir fotografijų konkurso „Ruduo mano kaime 2021“ nugalėtojai.

Fotografijų konkurso vertinimo komisija, kurią sudarė Visvaldas Tebeliškis, Audronė Koriakina, Rimantas Januškevičius, Angelina Andriušaitienė, Gražina Žemaitienė, Laura Mackevičienė ir Rasa Marozienė, įvertinusi dalyvių atsiųstas foto nuotraukas paskelbė nugalėtojas. Pirmoji vieta skirta Rasuolei Butkevičienei už fotonuotraukų seriją „Žmogų puošia darbas“. Antroji vieta – fotonuotraukų serijai „Bulviakasis“, kurios autorė Stasė Pulkauninkienė. Trečioji vieta – Reginai Slučkienei, už fotonuotraukų seriją „Raguva rudens glėby“.

Konkurso „Mūsų kaimo šviesuolis 2021“ komisijos nariai Marija Povilonienė, Danutė Pleskienė, Lina Narkevičienė,  Milda Tamokaitienė ir Sigitas Čyplis įvertinę gautas anketas, nutarė nominaciją „Kaimo gyvosios kultūros ir tradicijų puoselėtojas“ skirti naujamiestietei Rimai Apšegaitei-Serdikevičienei. „Kaimo šviesuolių šeima“ – Ramygaloje gyvenantys Antanas ir Laima Kiškiai, „Kaimo bendruomenės lyderis“ – Odeta Baltramiejūnienė.

Konkursų nugalėtojai džiaugėsi ne tik Panevėžio r. bendruomenių sąjungos prizais ir diplomais, tačiau ir Panevėžio r. laikraščio „Tėvynė“ 2022 metų antro pusmečio prenumeratomis, gausiais draugų, bendraminčių, kolegų sveikinimais ir linkėjimais.

Susirinkimui pasibaigus, svečiai neskubėjo skirstytis, dar ilgai šnekučiavosi, vaišinosi Panevėžio rajono savivaldybės administracijos dovanotu įspūdingo dydžio tortu, dalijosi įspūdžiais ir patirtimi.

Išsiskirstėme neilgam, juk vasara kupina renginių išvykų, sąskrydžių. Sutarėme dalyvauti Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje, kuris vyks birželio 10-12 d. Karklėje. Valstybės dieną paminėti Upytėje ant Čičinsko piliakalnio. Liepos 16 d. susitikti Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos sąskrydyje, Ėriškiuose. Išbandyti savo jėgas Ėriškių kaimo bendruomenės organizuojamose „Drakonų“ valčių varžybose. Dalyvauti projektinėse veiklose numatytuose baidarių, pėsčiųjų žygiuose, išvykose, mokymuose. Rugpjūčio mėnesio pabaigoje – „Krekenavos kermošiuje“. Metus užbaigti šventiniu vakaru Panevėžio muzikiniame teatre.

Tad nesustokime bendruomeniečiai, nes tik mūsų rankose yra mūsų valstybės sėkmės raktas.

Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkė Odeta Baltramiejūnienė

- Reklama -

Naujausi straipsniai