2024, balandžio 18, Ketvirtadienis

Panevėžio rajono muzikos mokykla taps turtingesnė ir patrauklesnė

Panevėžio rajono muzikos mokyklos infrastruktūra bus atnaujinta įsigijus naujų muzikos instrumentų, apšvietimo, įgarsinimo ir vaizdo įrangą, multimediją bei interaktyviąsias lentas. Tai padaryti yra galimybė naudojantis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Savivaldybės taryba pritarė jomis finansuojamo projekto „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Panevėžio r. muzikos mokykloje“ rengimui.

Įgyvendinus planuojamas projekto veiklas bus sudarytos sąlygos užtikrinti aukštą muzikos mokyklos ugdymo proceso lygį, skatins mokinių susidomėjimą ir motyvaciją, pagerės profesionalių pasirodymų organizavimo sąlygos. Naudojant naujas technologijas atsiras galimybė organizuoti įvairaus tipo pamokas, plėtoti mokinių kompetencijas. Nauja įranga leis sutaupyti lėšų, reikalingų susidėvėjusių instrumentų remontui ar įrangos nuomai.

Muzikos mokykla įsigis du pianinus, du akordeonus, eufoniją, fleitą, koncertinius varpus, mušamųjų komplektą, du altus, keturis smuikus, tromboną, dvi tūbas ir kt. – iš viso 72 vienetus instrumentų.

Etnokultūrinės muzikos mokymui bus nupirktos įvairios kanklės, būgnas, skrabalai, skudučiai, ragai, daudytės, ožragis, birbynė, ragelis, besedlė, armonika, lumzdelis.  

Pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „ Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas “  įgyvendinamas projektas bus finansuojamas Europos Sąjungos ir Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Preliminari planuojama bendra projekto vertė beveik 166 tūkst. eurų. Iš jų – 85 proc. (141 tūkst. eurų) – Europos Sąjungos, 15 proc. (25 tūkst. eurų) – Savivaldybės biudžeto lėšos.

Šiuo metu ruošiamas projektinis pasiūlymas. Planuojama, kad naujais muzikos instrumentais ir įvairia įranga muzikos mokykla galės naudotis ateinančiais mokslo metais.

- Reklama -

Naujausi straipsniai