2024, liepos 20, Šeštadienis

Panevėžio rajone lankėsi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė

reklama rubai

Panevėžio rajono savivaldybėje šiandien apsilankiusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, lydima komandos, susitiko su rajono vadovais, Savivaldybės administracijos ir nevyriausybinių organizacijų atstovais. Aptartos socialinės srities aktualijos, Savivaldybės bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis gerinant socialinių paslaugų kokybę, kalbėta Ukrainos karo pabėgėlių tema.

Ministrė apžvelgė svarbiausias Vyriausybės pateikto 2 mln. Eur viršijančio antiinfliacinio plano priemones, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rengiamas reformas  užimtumo, negalios nustatymo, socialinių įmonių ir kt. srityse.

Savivaldybės meras Povilas Žagunis pristatė, kaip Savivaldybėje organizuojamos socialinės paslaugos, vykdoma socialinių įstaigų veikla. Pažymėta, kad 2021 m. Savivaldybėje socialinėms išmokoms mokėti, socialinėms paslaugoms organizuoti ir finansuoti panaudota per 14 mln. Eur.

Ministrė domėjosi, kaip rajone vyksta socialinių paslaugų perdavimas nevyriausybinėms organizacijoms (NVO). Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ numato, kad viešasis sektorius turėtų teikti tas paslaugas, kurių negali teikti NVO, bendruomeninės organizacijos ir verslo įmonės. 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programoje numatyta, kad iki 2020 m. ne mažiau kaip 15 proc. Savivaldybių viešųjų paslaugų turi būti perduota bendruomenėms, NVO ar privačiajam sektoriui.

Panevėžio rajono savivaldybės socialinių paslaugų plane numatyta skatinti socialines paslaugas teikiančių NVO veiklą, siekti Savivaldybės institucijų, teikiančių socialines paslaugas, sveikatos įstaigų, privataus sektoriaus bendradarbiavimo.

Šis procesas sėkmingai vyksta ir realybėje. Savivaldybė iš nevyriausybinių ir privataus sektoriaus organizacijų perka ilgalaikės socialinės globos paslaugos neįgaliems gyventojams, socialinės globos paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams, socialines ir dienos užimtumo paslaugas  sutrikusio intelekto vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su proto ar psichine negalia, sutrikusio intelekto asmenims, asmenims su sunkia negalia.

Susitikime pristatyti pirmieji šioje srityje Panevėžio rajone pasiekti pokyčiai, aptartos kylančios problemos.

Patirtimi dalijosi rajone socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovai: VšĮ „Vilties namai“ direktorė Laima Biržietienė, Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Aurelija Petronienė; VšĮ Integruotų sveikatos paslaugų centro Grupinio gyvenimo namų demencijomis ir Alzheimerio liga sergantiems asmenims direktorė  Raimonda Ulianskienė; VšĮ „Vilties sodas“ direktorė Rasa Remeikienė,VšĮ Miežiškių bendruomeninių vaikų globos namų direktorius Eldaras Petrokas.

Savo darbo aktualijas pristatė Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro direktorius Gintaras Navickas, Panevėžio rajono vietos veiklos grupės komunikacijos atstovas Dainius Grižas.

Pokalbyje dalyvavo Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento direktorė Audronė Biguzienė, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys Osvaldas Dirsė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Virginija Savickienė.

Diskusijos dalyviai pasidžiaugė vykstančiu konstruktyviu bendradarbiavimu su Savivaldybe, siekiant plėsti socialinių paslaugų spektrą, didinti gyventojų užimtumą.

Savivaldybės administracijos direktorius Eugenijui Lunskiui pasiteiravus, ar bus teikiamas tolimesnis finansavimas rajono gyventojams labai reikalingam integralios pagalbos projektui, ministrė M. Navickienė prašė nesustoti vykdyti šių veiklų ir suteikė viltį, kad lėšų bus skiriama.

Į direktoriaus klausimą, koks numatomas tolimesnis socialinių paslaugų perdavimo NVO procesas, ministrė atsakė: „Kuo daugiau pasiimsite nevyriausybininkų ant savo socialinių paslaugų laivo denio, tuo geriau, tačiau jokio spaudimo Savivaldybėms nebus daroma, joms pačioms leidžiama apsispręsti, kiek ir kokių paslaugų vykdyti pačioms, o kiek perduoti nevyriausybinėms organizacijoms ir socialiniam verslui“.

Atsisveikindama ministrė sakė: „Apsilankius jūsų Savivaldybėje jaučiasi stipri komandinė dvasia. Ir kas dar svarbu – ne tik darbščios rankos ir šviesūs protai, bet ir šiltos širdys“.

Iš susitikimo Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje ministrė su komanda vyko į neseniai Panevėžyje įsteigtą Ukrainos pabėgėlių registracijos centrą, vėliau – į Panevėžio rajone veikiančius Jotainių socialinės globos namus.

- Reklama -

Naujausi straipsniai