2024, gegužės 18, Šeštadienis

Panevėžio mokyklose pažeidimų mažiau

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas informuoja, kad praėjusiais metais Panevėžio departamento specialistai Panevėžio mieste ir rajone atliko 45 patikrinimus: 23 periodines ir 22 neplanines visuomenės sveikatos saugos kontroles bendrojo ugdymo programas vykdančiose mokyklose. 29 proc. patikrinimų metu (13 patikrinimų) buvo nustatyti pažeidimai.

Dažniausias pažeidimas – patalpų įrengimas neatitinka teisės aktų reikalavimų

Patikrintose Panevėžio miesto ir rajono mokyklose pažeidimų mažėja, tačiau kaip ir ankstesniais metais, taip ir 2016 metais, pažeidimų pobūdis išliko panašus.

Daugiausiai (36 proc.) mokyklose nustatytų pažeidimų sudarė pažeidimai, susiję su patalpų įrengimu – nelygia grindų ir sienų danga, 13 proc. – bendram dirbtiniam apšvietimui mokymo klasėse, kabinetuose, dirbtuvėse ir sporto salėse buvo naudojamos kaitrinės lempos (turi būti liuminescencinės lempos). Vis dar randama mokyklų (4 proc.), kuriose į tualetus ir prausyklas prie valgyklų, nuolat nebuvo tiekiamas karštas vanduo.

Mažiau mokyklų, neturinčių leidimų – higienos pasų

Praėjusiais metais Panevėžio „Ąžuolo“ ir „Aušros“ progimnazijoms Panevėžio departamentas, įgyvendinus Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus, išdavė bendrojo lavinimo mokyklų veiklai leidimus – higienos pasus.

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija ir Panevėžio „Vilties“ progimnazija iki šiol neturi ugdymo veiklai išduoto leidimo – higienos paso. Minėtose ugdymo įstaigose vykdomi remonto darbai, šalinami pažeidimai, po kurių mokyklų administracija pakartotinai planuoja kreiptis į Panevėžio departamentą leidimams – higienos pasams gauti.

- Reklama -

Naujausi straipsniai